(Foto | Film) Herdenking kolonel Blondeel krijgt aangepaste format

Fotoreportage Lucas Swinnen | Hedwig Neesen
Film Freddy Ector

Keep The Spirit Alive (KTSA) gaf vorige zaterdag de jaarlijkse herdenking van kolonel Edouard Blondeel een nieuwe inkleding. De klassieke speeches vonden plaats in de vroegere kantine “all ranks” en dus niet op het plein voor het monument van de stichter van het regiment paracommando. Voorzitter van KTSA Kris Van Bulck had daar een duidelijke bedoeling mee. KTSA spant zich al jaren in om stukjes van de citadel zo goed mogelijk in stand te houden. Onder meer de vroegere kantine kan door hun inspanningen misschien opnieuw gebruikt worden voor activiteiten van de verenigingen in Diest. Of dat ook effectief zal gebeuren zal pas duidelijk worden als alle betrokken instanties daar hun goedkeuring voor geven.

Door de wijziging van de locatie kon niet iedereen de speeches bijwonen. Kolonel Vincent Descheemaeker gaf in zijn korte toespraak een erg melancholische indruk. Even later zou blijken waarom dat zo was. De bevelhebber van het Special Operations Regiment krijgt een nieuwe opdracht binnen defensie. Hij wordt directeur van het Special Operations Command (SOCOM), de cel die instaat voor de coördinatie van land-, lucht- en zeemacht en de medische component enerzijds en de bij een operatie betrokken buitenlandse troepen anderzijds. Descheemaeker krijgt op die manier een strategisch bijzonder belangrijke functie maar als man van het terrein verliest hij het contact met het operationele.

Kolonel Descheemaeker wordt opgevolgd door de vroegere bevelhebber van de Special Forces Tom Bilo.

De hervorming binnen defensie waar onder meer het SOR en SOCOM een deel van zijn, zorgt ervoor dat de para’s opnieuw een duidelijke toekomst hebben. Een mooire geschenk kan je Edouard Blondeel niet geven. De man werd geboren in Gent op 25 januari 1906. Hij was ingenieur en tandheelkundige. In 1942, volop in de oorlog dus, kreeg hij het bevel over de toen nog zeer jonge parachutisteneenheid. Tussen 1942 en 1946 vocht hij een lange reeks gevechten uit die hij ook allemaal won. Die gevechten waren niet allemaal militair. Edouard Blondeel moest ook politiek aan de bak om zijn para’s bestaansrecht te geven.

Op 23 mei 2000 overleed captain Blunt. Hij schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Daarom heeft hij geen graf. Enkel in Gent, zijn geboortestad, en in Diest, staan gedenkplaten.

Geef een reactie