De Oranjerie leidt nieuwe Belgen op voor knelpuntberoep

Bij CVO De Oranjerie spelen ze gepast in op specifieke knelpuntberoepen. Restaurants vinden maar erg moeilijk geschikt keukenpersoneel. Bij de mensen die de voorbije jaren in onze regio zijn binnengestroomd zit vaak heel wat talent dat die vraag zou kunnen invullen maar ze voldoen bijna nooit aan de diplomavereisten en spreken de taal onvoldoende vlot. Vooral dat laatste is een aandachtspunt. Chefs geven meestal snelle instructies en het is van belang om dat juist te capteren en te volgen.

In De Oranjerie volgt een groep van 12 anderstalige mensen uit tien verschillende landen momenteel een specifieke opleiding van een half jaar. (op de foto staat de volledige groep met 2 coördinatoren)

Ze komen uit alle hoeken van de wereld, onder meer uit Afghanistan, India, Rusland en Sierra Leone. Tijdens de zes maanden krijgen ze vakken die hen op weg zetten naar een job in de horeca maar die tegelijkertijd ook hun maatschappelijke integratie bevordert. De specifieke klemtoon ligt op Nederlands, communicatie en wiskunde. Na de basisopleiding schuiven ze door naar de opleiding keukenhulp. Het project is een samenwerking tussen De Oranjerie en de VDAB.

Onderwijs voor volwassenen wordt op deze manier extra maatschappelijk relevant. Ze lossen het personeelsprobleem van een specieke sector op en helpen tegelijkertijd bij de integratie en de economische inbedding van een delicate doelgroep.

Geef een reactie