Marc Florquin kandidaat voor de kamer – Carina Jankowski op plaats 5 voor regionale verkiezingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van sp.a in Diest liet lijsttrekker voor de Vlaamse regering Karin Jiroflée er geen twijfel over bestaan. De partij wilde Marc Florquin absoluut op de lijst voor de federale of regionale verkiezingen. Florquin zelf wilde op dat moment nog niet bevestigen of hij al dan niet op die vraag zou ingaan. Als hij een prominente politieke rol wil blijven spelen zijn er echter niet veel andere opties. Op provinciaal niveau werd sp.a uit de coalitie gehouden waardoor Marc Florquin zijn mandaat als gedeputeerde zag verloren gaan. Zijn ambitie om burgemeester van Diest te worden werden in laatste instantie gefnuikt door een plotse koersverandering bij DDS. Zij braken het bestuursakkoord met sp.a op en vormden een meerderheid met Open Diest. Dat liep echter niet helemaal zoals verwacht. Open Diest werd de grootste partij en mocht het burgemeesterschap opeisen.

Marc Florquin dreigde daardoor politiek op een zijspoor te komen. Hij bevestigde nu echter dat hij, samen met Louis Tobback, de lijst voor de kamer zal duwen. Louis Tobback staat op de laatste plaats en Marc Florquin op de voorlaatste. Bruno Tobback is lijsttrekker.

Carina Jankowski, partijvoorzitter van sp.a Diest en ook gemeenteraadslid, staat op plaats 5 voor de Vlaamse regering. Karin Jiroflée zal de lijst trekken.

Geef een reactie