Glabbeek en Middelkerke starten toeristische uitwisseling en zoeken samen alternatief voor intercommunales

Je zag het vroeger wel meer, gemeenten die zich met mekaar verbinden. Meestal waren dat buitenlandse gemeenten met zo exotisch mogelijk klinkende namen. Zo’n zogenaamde verbroedering, momenteel enigszins genderincorrect maar ook taalkundig een fout woord, werd dan aangekondigd met een bordje dat aan de gemeentegrenzen stond. In de meeste gevallen gebeurde er dan verder niks meer mee maar het klonk wel prestigieus.

Burgemeester Peter Reeckmans van Glabbeek haalde die oude gewoonte weer van onder het stof vandaan maar hij geeft er een andere invulling aan. Het Hagelandse Glabbeek verbroedert namelijk met de Vlaamse kustgemeente Middelkerke. Daar is een logische politieke reden voor. Glabbeek en Middelkerke hebben allebei een LDD-burgemeester met een absolute meerderheid.

Toeristische uitwisseling tussen Middelkerke en Glabbeek

Jean-Marie Dedecker was vorige vrijdag met zijn Dieseltje, zoals hij wat provocerend zei, naar Glabbeek getuft. “Glabbeek en Middelkerke gaan een duidelijk engagement aan om rond verschillende domeinen samen te werken”, zei hij. “ In een eerste fase omvat de samenwerking vooral toeristische initiatieven, waarbij de kustbewoners op uitstap kunnen komen naar fruitgemeente Glabbeek in het binnenland. De inwoners van Glabbeek kunnen tijdens de zomermaanden op uitstap naar kustgemeente Middelkerke. De toeristische diensten van Glabbeek en Middelkerke gaan in dit kader uitstappen organiseren van de ene naar de andere gemeente.

Dedecker apprecieert Reeckmans

Dedecker stak zijn appreciatie voor Peter Reeckmans niet weg. Hij noemde hem een harde werker die met veel dossierkennis en inzet zijn klein dorp de voorbije jaren als burgemeester op de kaart zette. “Voor hij er burgemeester werd wist amper iemand Glabbeek liggen, maar vandaag haalt deze kleine gemeente door hem regelmatig de nationale pers”, zei hij. “Ik hoorde onlangs nog dat er zelfs inwoners van Middelkerke afzakten naar Glabbeek voor de berging van de gecrashte bommenwerper uit WO II.”

Intercommunales ter discussie

Reeckmans en Dedecker willen de verbroedering ook effectief onderbouwen met economische argumenten. Zo willen ze de facturen van de gezinnen goedkoper maken voor heel wat basisbehoeften die door de vele intercommunales vandaag peperduur werden, terwijl het met private bedrijven veel goedkoper kan. Glabbeek en Middelkerke gaan onder meer voor afval en drinkwater op zoek naar nieuwe spelers op de private markt.

Dorpspartij boekt historisch resultaat

Peter Reeckmans blikte nog even terug op 2018. “Verleden jaar behaalde onze Dorpspartij een historische verkiezingsoverwinning in Glabbeek met een monsterscore van maar liefst 12 op de 17 zetels in de gemeenteraad”, zei hij. “Terwijl de partijafdelingen van de traditionele partijen nog amper inwoners kunnen warm maken groeide de Dorpspartij met meer dan 700 leden en maar liefst 54 bestuursleden met voorsprong uit tot de allergrootste politieke familie in Glabbeek.”

Ambitieus Dorpsplan 2.0

Peter Reeckmans haalde fijntjes uit naar een ergerlijke fout in de nieuwe BBC-meerjarenplanning. Die legde namelijk op dat gemeenten in 2012 een planning moesten opmaken tot en met 2019. De nieuwe besturen die overal van start gaan moeten dus nog een jaar verder met de afspraken die zes jaar geleden werden vast gelegd. Als dat nieuwgevormde coalities zijn is dat vervelend. Maar het zet de nieuwe bestuurders ook niet aan tot initiatief en duidelijkheid. Ze hebben namelijk nog bijna een jaar de tijd om een strategische visie uit te werken. Reeckmans en zijn ploeg hebben niet gewacht en hebben hun Dorpsplan 2.0 al gepresenteerd en ook doorgerekend. De belangrijkste accenten van dat beleid  zijn de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis, de bouw van een gezondheidscampus, de realisatie van twee sociale woonwijken, de vernieuwing van het gemeentelijk domein met nieuwe loodsen voor de dienst openbare werken, de aanleg van fietspaden in tien straten, de uitbreiding van de KMO-zone, de aanleg van nieuwe sportinfrastructuur zoals een skatepark en kunstgrasveld, nieuwe speeltuinen en een speelbos in Zuurbemde, de vernieuwing van onze openbare verlichting met energiezuinigere LED-lampen, heel wat openbare werken en een cameraschild in de dorpskernen van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen om de veiligheid aan de schoolomgevingen fors te verhogen.

Helft van investeringen wordt gesubsidieerd

De kostprijs van al deze investeringen bedraagt 6 miljoen euro waarvan de helft of 3 miljoen euro met Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies wordt gerealiseerd. Glabbeek heeft slechts een schuld van 770 euro per inwoner. Dat is de laagste schuld in de ruime regio. Reeckmans garandeerde ook dat onder Dorpspartijbeleid geen enkele gemeentelijke belasting zal stijgen. Peter Reeckmans wil komaf maken met de verdoken stijgingen van de gemeentebelastingen via intercommunales. Hij zal ook de negatieve impact van 200.000 euro minderontvangsten per jaar door de federale taxshift niet doorrekenen aan de inwoners.

Bruisende gemeente

De ploeg van Peter Reeckmans heeft ook een ambitieuze activiteitenkalender klaar voor Glabbeek.  Er is Kunst in de kerk, een Urban run en de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44 zorgt ervoor dat het verenigingsleven over een goede infrastructuur kan beschikken. Peter Reeckmans stelde tenslotte ook de nieuwe voorzitter van de Dorpspartij, Luc Lambrechts voor.

Geef een reactie