Kunnen de Diestenaren binnenkort rechtstreeks vragen stellen aan de raadsleden?

Raadslid Marc Florquin (sp.a) wil de burger meer directe inspraak geven in Diest. Florquin stelt voor dat inwoners van de stad voor de gemeenteraad een uurtje de kans krijgen om vragen te stellen aan de burgemeester, de schepenen en de raadsleden. Dat kan uiteraard niet ongeorganiseerd gebeuren, er moet een duidelijk reglement zijn dat aangeeft hoe dat vragenuurtje moet verlopen.

Marc Florquin begrijpt ook dat het bestuur enige tijd nodig zal hebben om zijn voorstel, indien het aanvaardbaar is, te implementeren. Daar zal uiteraard enige tijd overheen gaan maar 1 mei moet toch haalbaar zijn, denkt hij. Dag van de arbeid dus. Laat dat nu toevallig ook de socialistische feestdag zijn, iets wat het raadslid ook met een vleugje ironie toevoegde aan zijn voorstel.

Voorstel voor bespreking naar commissie

Florquin is door de wol geverfd uiteraard. Samen met zijn fractie beloofde hij een keiharde oppositie en de inspiratie daarvoor lijkt het raadslid te zoeken in de actiepunten die door de meerderheidspartijen naar voren werden geschoven tijdens  de kiescampagne. Open communicatie en participatie stonden bij Open Diest hoog op het lijstje en dus kan burgemeester Christophe De Graef het voorstel niet zomaar wegschuiven. Hij ging wel de directe discussie over het voorstel van Florquin uit de weg door het naar een gemeenteraadscommissie te verschuiven. Commissies zijn de voorbije maanden het stokpaardje geworden van Christophe De Graef. In zo’n commissie kunnen alle fracties, meerderheid en oppositie, belangrijke thema’s grondig uitdiscussiëren alvorens ze op de gemeenteraad komen. In principe kunnen ze daar dan gewoon gestemd worden zonder discussie ten gronde.

Commissie Algemene Werking samengesteld

Vorige maandag werd de Commissie Algemene Werking samengesteld. Die bepaalt onder meer de huishoudelijke reglementen en deontologische code van de gemeenteraad. Het voorstel van Marc Florquin kan daar dus meteen op tafel komen.

Maken deel uit van deze commissie: Sabine Meyssen (voorzitter) en Mario Versavel voor Open Diest, Irene Gijbels en Anja Verbeeck voor DDS, Murat Celik voor sp.a , Frederik Boone voor N-VA en Miet Dirix voor Groen. Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) zetelt met raadgevende stem.  De eerste vergadering van deze commissie zal allicht op 12 februari plaats vinden maar dat moet nog formeel bevestigd worden.

Commissies kunnen organisatorisch meerwaarde hebben

Gemeenteraadscommissies zijn, net als de vergadering van de gemeenteraad zelf, openbaar. De commissies vinden echter vaak plaats in een zaaltje waar nauwelijks publiek kan zitten. Er is ook geen livestreaming en de vergaderingen van de commissies zijn veel minder bekend bij de inwoners. Beleidsmatig en organisatorisch kunnen commissies zeker een meerwaarde aanreiken maar of ze ook het democratisch gevoel verhogen kan in de huidige omstandigheden sterk betwijfeld worden. Dat kan echter heel eenvoudig opgelost worden door ze in de raadszaal te organiseren, de livestreaming te activeren en ze voldoende efficiënt te communiceren naar de inwoners toe.

One comment

Geef een reactie