Jeugd in Aarschot formuleert concrete oplossingen voor klimaat maar ook schepen van Klimaat heeft plannen

De bezorgdheid bij de jongeren over het klimaat blijft niet langer beperkt tot de “brossen-voor-de-bossen-betogingen” in Brussel. In Aarschot organiseerde Jeugdcentrum De Klinker woensdag een klimaatdebat voor de middelbare scholen. Dat leverde 151 zeer concrete voorstellen op. Maar ook schepen voor Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) heeft een paar belangrijke maatregelen klaar.

Jeugd formuleert 151 concrete maatregelen

De bedoeling van het debat in De Klinker was om zoveel mogelijk concrete klimaatvriendelijke ideeën te verzamelen. Diensthoofd Inne Eeckhout is bijzonder enthousiast over het resultaat. “De jeugd ligt echt wel wakker van het klimaat”, zegt ze. “Er wordt hen wel eens verweten dat ze dat ze niet consequent zijn en dat ze weinig concreet worden maar vandaag hebben ze in Aarschot het tegendeel bewezen. Er kwamen 151 zeer concrete voorstellen op papier. Al die voorstellen werden na het debat in bomen op de Grote Markt opgehangen. Heel wat van die maatregelen hebben impact op het dagdagelijks gedrag van de jongeren.”

Jeugd wil Aarschot vergroenen

Meer fietsen, meer openbaar vervoer, drinkbussen in plaats van blikjes en zelfs vegetarisch eten…het is maar een kleine greep uit de massa voorstellen die de scholieren gedaan hebben. Veel voorstellen zijn niet vrijblijvend. Ze werden onderbouwd met concrete eisen op het vlak van infrastructuur. Het stadsbestuur kreeg de wenk om de kille, met steen en beton ingerichte markt, te vergroenen. Hetzelfde geldt voor de stationsomgeving. Aarschot moet ook veel fietsvriendelijker worden.

De 151 ideeën hebben alvast een concreet resultaat. De nieuwe bestuursploeg had zich op voorhand geëngageerd om voor ieder voorstel een boom aan te planten. Waar die zullen komen wordt nog uitgezocht door de milieudienst.

Klimaatschepen wil overheidsgebouwen aanpakken en vergunningenbeleid klimaatvriendelijk maken

Schepen van Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) was bijzonder in zijn nopjes met het verloop van het debat. “Het is knap dat de deelnemers aan de actie zo duidelijk en concreet zijn geworden”, zegt hij. Maar de schepen heeft zelf ook een lijstje klaar met concrete maatregelen. “We moeten bij onszelf beginnen”, zegt hij. “Heel wat gebouwen van de stad zijn momenteel niet klimaatvriendelijk ingericht. We willen dat absoluut omdraaien maar dat vraagt om een goed doordacht plan van aanpak. Als het dak van een overheidsgebouw te rot is om er zonnepanelen op te leggen moet eerst het dak vervangen worden.” De klimaatschepen wil ook iets doen aan het vergunningenbeleid. “Ik ken een aantal situaties waar inwoners klimaatvriendelijke maatregelen willen nemen maar daar geen vergunning voor krijgen”, zegt hij. “We gaan die regelgeving evalueren en ze klimaatvriendelijk aanpassen.”

Ook in Aarschot moeten windturbines mogelijk zijn

Aarschot heeft zich in het verleden met hand en tand verzet tegen de bouw van windturbines op het grondgebied. Wie de E314 volgt en vanuit Limburg naar Leuven rijdt, passeert vanaf Diest door een uitgestrekt windturbinepark dat abrupt stopt in Aarschot. Bert van der Auwera maar ook schepen Isabelle Dehond vinden dat niet langer kunnen. “We moeten dat debat met de inwoners opentrekken”, zegt schepen van der Auwera. “Waar die turbines eventueel komen is vandaag niet uitgemaakt. Er moet voldoende draagvlak zijn bij de inwoners. We willen alleszins naar een systeem van participatie zodat onze mensen ook financieel kunnen mee profiteren van de voordelen die groene energie oplevert.”

One comment

Geef een reactie