Leeronderneming PopPub in nagelnieuwe bedrijfsomgeving

Netjes uitgelijnde banken, strikte uurschema’s, duidelijke timings.  Wat decennialang de ruggengraad van het onderwijs was gaat snel op de schop. Werkplekleren wordt de norm. Leerlingen dwarrelen door mekaar en volgen workshops in functie van hun talent en hun persoonlijke nood aan bijsturing. Enkel het zwaarbeladen begrip “eindtermen” lijkt nog een dwingend baken.

Nieuwe werkomgeving

In scholengroep De Prins zijn ze al langer aan de slag met die flexibiliteit. PopPub, het leerbedrijfje dat zich bezig houdt met reclame, vormgeving en publiciteit, opende donderdagavond een compleet nieuwe werkomgeving. Ze beschikken voortaan over een grotere  kantoorruimte, een coole vergaderruimte en enkele polyvalente werkruimtes waarin de vernieuwende en geïntegreerde aanpak nog meer tot uiting komt!

Agentschap in eigen beheer

“De leerlingen van het 7e jaar Publiciteit runnen effectief een agentschap voor grafische vormgeving en belettering in eigen beheer”, zegt Natalie Libaers. “Ze zijn als team zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van hun onderneming. Ze werken met externe klanten samen en volgen hun eigen projecten op van aanvraag tot facturatie. Ze ontdekken de administratieve, financiële en commerciële verplichtingen van een onderneming en ontwikkelen hun talenten.”

Geïntegreerde aanpak

Alle traditionele grenzen van het onderwijs worden in PopPub doorbroken. De leerlingen werken met flexibele uren, ze werken regelmatig van thuis uit, stellen zelf hun werkplanning op, er zijn geen vakken of uurroosters meer én alle leerstof wordt geïntegreerd aangepakt in functie van de leeronderneming.

“We vertrekken vanuit  welbevinden, eigenaarschap, betrokkenheid, contextrijk leren en talentontwikkeling”, zegt Nathalie Libaers.

Laatstejaars worden manager

De laatstejaars werken als manager samen met leerlingen uit de andere jaren Publiciteit, waardoor ze hun communicatie- en vergaderskills ontwikkelen. Er is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding, samenwerking en feedback.

De grafische opdrachten worden niet langer door leerkrachten maar door reële klanten beoordeeld. En die klanten worden talrijker. Onder meer de stad Diest, wijndomein Kluisberg en de Diestse gidsenbond hebben al een effectieve opdracht geplaatst.

Een paar projecten van PopPunt

Geef een reactie