Ring rond Diest krijgt stevige opknapbeurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de lente en de zomer van 2019 werken uit op de ring rond Diest (R26). In een eerste fase zal AWV de fietspaden op het 1,3 km lange stuk tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreden en volledig heraanleggen.  In een volgende fase geeft AWV tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciedomein Halve Maan (een stuk van 1,6 km lang) de asfaltverharding van de rijweg een onderhoud. Al die werken zullen volgens de huidige planning starten in maart 2019 en zullen duren tot september 2019. Die planning kan mogelijk nog wijzigen. Aansluitend op de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting van de Langenberg (N127). Die gewestweg krijgt een volledige transformatie.

Schaffensestraat – Vervoortstraat: tijdelijke verharding na werken Infrax

Op het stuk van de ring tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start Infrax op 15 oktober al met het vernieuwen van het electriciteitsnetwerk. Daarbij worden de fietspaden aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken krijgen deze fietspaden een tijdelijke asfaltverharding waar fietsers gebruik van kunnen maken tot AWV start met de verbreding en heraanleg van de fietspaden. In maart 2019 begint AWV dan met de definitieve vernieuwing en verbreding van de fietspaden. De werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden. Aansluitend op de werken aan de fietspaden zullen fietsers van een breder, comfortabeler fietspad kunnen genieten tussen het kruispunt van de Schaffensestraat en dat van de Vervoortstraat.

Leuvensepoort – ingang Halve Maan: onderhoud rijweg

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, geeft AWV een onderhoud aan de rijweg van de ring tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein Halve Maan. Die werken starten kort na de heraanleg van de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat en zullen volgens de huidige planning een maand duren (tot in de loop van september).

Grote herinrichting Langenberg (N127) en Turnhoutsebaan (N127)

Een heel omvangrijk dossier in 2019 is dat van de heraanleg van de Langenberg. Dat traject maakt deel uit van de verbinding van Diest met Geel. AWV zal werken tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. Er komen grondige aanpassingen om het traject veiliger te maken. Een eerste aanpassing is het wegwerken van de scherpe bocht, zodat die minder verraderlijk wordt. Bovendien krijgt het traject een fietspad aan elke kant van de weg, telkens duidelijk gescheiden van de rijbaan.  Er komen ook twee nieuwe bushaltes, de eerste op het kruispunt met de Citadellaan en de tweede op het punt waar de Langenberg overgaat in de Turnhoutsebaan. AWV gaat bovendien de Turnhoutsebaan een grondige opknapbeurt geven tot op de grens met Scherpenheuvel-Zichem.

Gescheiden riolering

De stad maakt van de werken op de Langenberg gebruik om nieuwe riolering aan te leggen. Het gaat om een gescheiden afvoer voor afval- en hemelwater. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen zal later gecommuniceerd worden.

Faseringen en omleidingen

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan en de herinrichting van de Langenberg, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan zal hoe dan ook ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren, om de hinder voor het verkeer te beperken. AWV zal de omwonenden voor de start van de werken inlichten via een huis-aan-huis brief.  Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken.

Langeberg Turnhoutsebaan

3 comments

  • Jenny ‘Twix’ Jones

    Ik weet niet of ik dit leuk ga vinden…..Laat ons hopen dat de werken niet al teveel overlast gaan geven.

    • De aanleg van die fietspaden is toch wel hoog nodig. Ze liggen er momenteel schabouwelijk bij. De werken aan het wegdek vanaf de Leuvensepoort gebeuren blijkbaar vooral ’s avonds en ’s nachts. De werken op de Langenberg en de Turnhoutsebaan zijn natuurlijk een stevige ingreep met een forse omleiding. Dat zarl allicht wel wat impact hebben.

  • Alleen jammer dat AWV voor het minimum kiest voor de fietspaden langs de ring: 1,75 m zoals langs elke gewestweg. Het stuk vanaf het station tot aan het bezoekerscentrum van het Webbekoms broek is onderdeel van een fietssnelweg en daar wordt overal in Vlaanderen gekozen voor ruimere maten: minimum 3 m.

Geef een reactie