Restauratie kerk Zichem dreigt financiële nachtmerrie te worden

De restauratie van de Sint-Eustachiuskerk van Zichem dreigt financieel onhaalbaar te worden voor het stadsbestuur. De kerk dateert uit 1385 en bulkt van de verborgen pareltjes. Het gebouw heeft onder meer het oudste glasraam van België maar dat wordt tegen beschadiging beschermd met kippengaas!

Stabiliteit ok maar toestand ijzerzandsteen dramatisch

Vorig jaar onderzocht een gespecialiseerde firma de stabiliteit van het gebouw. Die bleek nog redelijk goed maar de toestand van de ijzerzandsteen is op sommige plaatsen dramatisch.

Begin deze week moest een aannemer vangnetten plaatsen om de vallende brokstukken op te vangen. Ijzerzandsteen is niet meer voorradig in België. De stenen omkeren is een optie maar die techniek zou al eens gebruikt zijn. Het enige wat rest is om de stenen bij te werken en ze te bedekken met een witte kaleilaag. Die techniek is ook toegepast aan de begijnhofkerk in Diest.

Stadsbestuur neem dossier zelf in handen

Op onze website meldden we eerder al dat het stadsbestuur het dossier voor de restauratie zelf gaat opvolgen. Dat werd ons bevestigd door een leidende figuur in de hiërarchie van de kerk. Na een vraag van raadslid Marc Van Torre (N-VA) tijdens de gemeenteraad van donderdag 13 september, bevestigde burgemeester Manu Claes (CD&V) die overdracht nu ook expliciet. Hij benadrukte dat dit gebeurd was op initiatief van het schepencollege. Het kerkbestuur heeft zijn instemming gegeven. “Het gaat over immens hoge bedragen”, zei Claes. “We hebben in dit dossier een professionele opvolging nodig.”

Mission Impossible

De vraag is of die professionele opvolging zal volstaan. De kosten voor de restauratie moeten nog begroot worden, maar worden op minstens zes tot tien miljoen euro geschat. De tussenkomst in restauratiedossiers vanuit het hogere echelon daalt van 80% naar 60%. Dat betekent dat het stadsbestuur zelf 40% van de kosten moet dragen. Manu Claes nam zelfs even de woorden Mission Impossible in de mond! Raadslid Van Torre zei dat een gemeenschap van 30.000 inwoners dergelijke hoge kosten onmogelijk kan dragen. Hij pleit ervoor om een uitzondering te vragen op de subsidiëringsregeling.

Restauratie zal zeer lang aanslepen

Tijdens de discussie werd alvast duidelijk dat de restauratie gefaseerd zal gebeuren. De totale restauratie zal ook tientallen jaren aanslepen en het is bijna onvermijdelijk dat delen van de kerk tijdelijk zullen gesloten afgesloten worden.

Het befaamde glasraam zal tijdens de werken uit de kerk verwijderd worden om het elders te bewaren. De kans dat het glasraam voor een zeer lange periode uit Zichem verdwijnt lijkt reëel.

Unieke triptiek komt niet ter sprake

Over de zeer waardevolle zestiende-eeuwse triptiek ‘Taferelen uit het leven van Eustachius’ van Jan De Oude, stelden de raadsleden zich blijkbaar geen vragen. Eerder werd al gesuggereerd om een houten kast rond het bijzonder waardevolle doek te timmeren om het tegen vallend puin en stof te beschermen Als de restauratie effectief zou starten, zou het werk dan in een container komen. De vraag is of ook dit kunstwerk tijdens de restauratie niet beter tijdelijk verdwijnt uit de kerk. Een dergelijk uniek stuk bewaren in een container te midden van een kerk in verbouwing blijft risicovol en het heeft geen enkele toeristische meerwaarde.

Geef een reactie