Zuster Jeanne Devos imponeert volle zaal in Zichem

Foto’s Wim Vanhelmont

KWB-Zichem wordt 75 jaar en de vereniging wil in dat feestjaar uitpakken met enkele spraakmakende activiteiten. Broeder Luc Devos kon zuster Jeanne Devos overtuigen om in Zichem een gespreksnamiddag te hebben over haar levenswerk.

Twee miljoen leden

De intussen 83-jarige zuster Jeanne Devos neemt het sedert begin van de jaren 80 van vorige eeuw in Mumbai (India) op voor seksslaven, uitgebuite vrouwen en  verwaarloosde kinderen die  huisarbeid moeten verrichten in de meest armoedige en ellendige omstandigheden. Zuster Jeanne kreeg aanvankelijk zeer veel tegenstand en ze botste op veel argwaan. Toch groeide haar beweging sterk. In 1985 werd de “National Domestic Workers Movement” officieel opgericht. Vandaag is die beweging actief in 24 Indiase staten. De beweging bestaat uit 14.000 groepen, heeft 2 miljoen leden en werkt in 28 talen.

Zelfrespect

Zaal Optimi liep helemaal vol voor de voordracht van zuster Jeanne. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen luisteren naar haar beklijvende verhaal. Missiewerk was altijd al de grote droom van zuster Jeanne maar ze kon niet meteen naar India vertrekken omdat ze geen visum had. In afwachting studeerde ze logopedie en specialiseerde ze zich in onderwijs aan mensen die doof en blind zijn.

Jeanne Devos benadert hulpverlening niet vanuit liefdadigheid maar ze vindt het cruciaal dat de hulpbehoevenden leren om zelfrespect te krijgen. Het is volgens haar primordiaal dat deze mensen zelfrespect en zelfredzaamheid aanleren om een uitweg te vinden voor hun schrijnende situatie. Het kastensysteem in India maakt dat niet makkelijk. Toch slaagde ze erin om een brede volksbeweging op gang te krijgen. Zij leerde de kinderen, waarvan er honderden miljoenen zelfs niet bestaan voor de regering, om niet te berusten in hun lot, maar op te komen voor zichzelf en voor mekaar. Zuster Jeanne illustreerde haar verhaal met een reeks voorbeelden over de manier waarop zij kinderen uit hun hachelijke situatie haalde. Na haar redevoering was Jeanne Devos nog bereid om de vragen van de aanwezigen te beantwoorden.

Haar belangrijkste onderscheidingen: eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven (2000), Amnesty International Leerstoel (2011), groot  ereteken van de Vlaamse Gemeenschap toegekend aan Vlamingen die zich gedurende lange tijd verdienstelijk maakten (2015), ereburger van  Leuven en van Kortenaken. In 2005 werd Jeanne Devos genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede


Je kan het werk van Jeanne Devos nog verder steunen door een gift te doen aan het Fonds Jeanne Devos. Dat gebeurt via de centrale giftenrekening van de KULeuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven.

  • Bank: KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
  • IBAN: BE45 7340 1941 7789
  • BIC-code: KREDBEBB.

Voor giften aan het Fonds Jeanne Devos gebruik je de gestructureerde mededeling: 400/0000/51266. Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.


Geef een reactie