Bosaanplanting aan Schulensbroek en boskappingen in Gerhagen moeten biodiversiteit verhogen

Het Agentschap Natuur en Bos gaat nog deze winter meer dan 11 hectare bos aanplanten in Schulen. In Gerhagen worden over een periode van 6 jaar dan weer bijna 23 hectare bos gekapt.Dat meldt HBVL vanmorgen.

De aanplantingen in Schulen gebeuren op terreinen die ANB eerder al opkocht en die vlakbij het Schulensbroek liggen in de omgeving van de Oudebaan, de Diestersteenweg en de Kiezelweg. De aanplanting maakt deel uit van het plan van Vlaanderen om tegen 2024 zo’n 4000 hectare bos extra te creëren. Het jonge bos is in eerste instantie vooral aantrekkelijk voor dagvlinders en voor broedvogels. De nieuw aangeplante bossen moeten zich ontwikkelen tot inlandse eikenbossen en haagbeukbossen.

De nieuwe aanplantingen werden eerder al eens geweigerd omdat er geen Milieu Effecten Rapport (MER) was. ANB heeft ondertussen een ontheffing van die MER-verplichting aangevraagd. Als die wordt afgeleverd kan de vergunning voor de bosaanplanting gebeuren.

De geplande boskappingen in Gerhagen liggen dan weer veel gevoeliger. In Gerhagen werd tien jaar geleden een groot gebied gecreëerd met loofbossen, graslanden en heidegebieden. Daar waren omvangrijke boskappingen voor nodig en dat is niet altijd even makkelijk om te duiden. De volgende zes jaar zullen opnieuw 22,9 hectare naaldbossen gerooid worden. De omvorming moet ervoor zorgen dat de klimaatrobuustheid van het natuurgebied sterk stijgt.

Voor de bossen van Gerhagen en de Merodebossen is een langetermijnvisie uitgewerkt met robuuste, samenhangende complexen van landduinen, heide en schrale graslanden waarin ook de vennen hersteld worden. De naaldbossen worden omgevormd naar structuurrijke gemengde bestanden met naaldhout en loofhout of naar inheemse loofbossen. Volgens ANB zullen op langere termijn binnen de opengekapte zones zeer waardevolle biotopen tot ontwikkeling komen. Het gemeentebestuur van Tessenderlo heeft ondertussen al een verduidelijking gekregen van ANB. In januari volgend jaar is er een publieke consultatie gepland.


Geef een reactie