Inwoner van Gelrode bouwt vleermuizenkelder met steun van Regionaal Landschap

In Gelrode heeft een inwoner met een passie voor vleermuizen een vleermuizenkelder gebouwd in zijn achtertuin. Hij kreeg daarbij logistieke en financiële steun van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw (RLNH), dat zich inzet voor de bescherming van bedreigde diersoorten en het behoud van het landschap.

De locatie van het winterverblijf bevindt zich in een gevarieerd landschap, omgeven door boomgaarden, bos, een beekje en kleine landschapselementen. In de zomer is dit het leefgebied van heel wat vleermuizen, waardoor het de ideale plek is voor een vleermuisverblijf. De eigenaar van het terrein bood zijn bouwkundige vaardigheden aan, het RLNH zocht naar financiering voor de bouwmaterialen en regelde de vergunningen.

De buitenkant van de kelder is een bescheiden heuveltje, bedekt met een inheems bloemenmengsel, waardoor hij perfect opgaat in de omgeving. Binnenin is een ruimte van tien vierkante meter, afgewerkt met baksteen, waar vleermuizen in alle rust kunnen overwinteren. Om de winter te kunnen overleven, is het immers van levensbelang voor deze zoogdieren dat ze ongestoord hun winterslaap kunnen doormaken in een ruimte met een constante temperatuur en een voldoende hoge luchtvochtigheid. De kelder voldoet aan deze vereisten. De initiatiefnemers hopen dat de vleermuizen snel hun weg naar deze nieuwe schuilplaats vinden. Het RLNH en de eigenaar organiseren begin augustus een open dag. Vervolgens gaat de kelder dicht en is het aan de vleermuizen om de kelder in alle rust te komen ontdekken.

De financiële middelen voor de bouw van de kelder komen van de Projectsubsidie Natuur van de Vlaamse overheid en via de provincie Vlaams-Brabant. De kelder werd gebouw in overleg met de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.

Geef een reactie