Stadsbestuur Aarschot keurt ontwikkeling Laaksite unaniem goed

Het stadsbestuur van Aarschot stelde eerder deze week het dossier van de Laaksite voor. Dat is een cruciaal project voor de realisatie van een sport- en recreatiesite tussen de Herseltsesteenweg, de Grote Laakweg en de spoorweg. Aarschot is ondertussen een centrumstad met bijna 31.000 inwoners maar er is nauwelijks een volwaardige buitensportinfrastructuur. Het project van de Laaksite zou dat moeten oplossen. Aan die oplossing hangt een stevig prijskaartje van ongeveer 21 miljoen euro. Het is ook politiek erg gevoelig omdat de realisatie ervan een belangrijke meerwaarde kan zijn voor de scholen, de sportverenigingen en de recreatieve sporters.

Het huidige stadsbestuur heeft het bestaande RUP voor de site een belangrijke alternatieve invulling gegeven met onder meer een groot sportcomplex. Dat nieuwe plan lag donderdagavond ter stemming op de gemeenteraad maar het werd unaniem goedgekeurd door alle raadsleden. Raadslid voor CD&V Mattias Paglialunga had weliswaar een aantal belangrijke bedenkingen op het vlak van verharding, financiën, mobiliteit en het prijzenbeleid. Het bestuur had zeker aandacht voor die opmerkingen en plant overleg met de betrokkenen, ook al om te voorkomen dat het plan door een reeks bezwaarschriften zou vertraagd worden. Schepen van mobiliteit Stef Van Calster gaat al op 4 juli in overleg met de bewoners van de wijk Boeyé die tijdens het openbaar onderzoek een reeks bezwaren hebben geuit.

In het nieuwe plan voor de Laaksite komt een mutifunctionele sporthal ten zuiden van Grote Laak. Het nieuwe sportgebouw krijgt 3 multifunctionele sportvelden met tribune en voldoende berging, 14 kleedkamers en een ruime open kantine. Aan de noordzijde zal een grote tribune worden opgetrokken en aan de westkant wordt een terras aangelegd van waarop je de wedstrijden kan volgen. Onder dat terras komen kleedkamers en sanitair voor de buitensporters.

Volgens schepen van Investeringen en Patrimonium Bert Van der Auwera zorgt het multifunctionele gebouw voor een lagere totale bebouwde footprint en vermijdt het project de bouw van dubbele infrastructuur en bouwkosten. Anderzijds versterkt het project het sportweefsel door binnen- en buitensport, maar ook competitie en recreatie samen te brengen.

Geef een reactie