Alternatieve locaties voor voedselbank en Tarsenaal, nog niet voor Moeders voor Moeders

De bouw van het eerste deel van het nieuwe ziekenhuis in Diest zit op kruissnelheid. In dat eerste deel van de nieuwbouw komen onder meer de diensten die nu nog op de site aan de Hasseltsestraat zitten. Daar kunnen ze al aan een strategie voor de verhuis beginnen werken. De sluiting van dat oude ziekenhuis zal echter ook gevolgen hebben voor drie bijzonder actieve organisaties uit de welzijnssfeer. De voedselbank Sint-Vincentius, Moeders voor Moeders en dienstencentrum Tarsenaal zitten alle drie in een gebouw dat onderdeel is van de ziekenhuisinfrastructuur.

Die gebouwen worden echter afgebroken om plaats te maken voor een volledig nieuwe stadswijk. Er moet dus ook een alternatief komen voor de drie organisaties.

Raadsleden Willy Goos (Vooruit) en Lydia Mertens (N-VA) interpelleerden het stadsbestuur over die kwestie. Voor de voedselbank blijkt er ondertussen een redelijk concreet alternatief te zijn. In de buurt van de kringwinkel beschikt de stad nog over twee leegstaande loodsen. Die voldoen aan een paar belangrijke voorwaarden voor de hervestiging van de voedselbank. De loodsen zijn groter dan 600 m², ze hebben een loskade en de stapelruimte is op het gelijkvloers. Bovendien is die site goed bereikbaar vanuit het centrum maar garandeert ze toch de nodige discretie.

Er zijn wel nog wat verbouwingswerken nodig aan de twee loodsen. Onder meer het dak moet vernieuwd worden en er moet sanitair geplaatst worden. Schepen van Welzijn De Dobbeleer bekijkt of dat kostenplaatje haalbaar is.

Ook voor Tarsenaal lijkt een oplossing in de maak maar daar geeft de schepen voorlopig niet prijs wat het alternatief kan zijn. Ze kwam wel met een nieuwtje. Tarsenaal heeft een erg actieve werking maar het zijn toch vooral de inwoners uit de buurt van de infrastructuur die daarop inhaken. De Dobbeleer wil nu met antennes van de werking in de deelgemeenten uitpakken.

Voor Moeders voor Moeders zijn er momenteel nog geen concrete alternatieven. Er is ook nog even tijd. De datum voor de verhuis van het ziekenhuis staat voorlopig op juli 2024 maar die kan nog een paar maanden opschuiven.

Geef een reactie