Bijenplan voor gemeentediensten en inwoners van Tremelo

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft een bijenplan klaar. Dat plan werd opgesteld in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en Interleuven. De provincie Vlaams-Brabant gaf financiële steun. Het project levert een eenvoudig uit te voeren en gedragen bijenplan op, met aandacht voor zeldzame bijen en hun waardplanten. Het zal gebruikt worden door alle gemeentediensten om bijvriendelijk te handelen. Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Natuurpunt Studie voerde in 2022 een uitgebreide inventarisatie uit in om een zicht te krijgen op de aanwezige soorten wilde bijen. Op basis daarvan stellen ze nu een rapport voor met inrichtings- en beheermaatregelen en knelpunten. Dat moet uiteindelijk leidden naar een gids met bijenvriendelijke planten voor de gemeentelijke aanplantingen.Om de bijen te helpen, zijn een waaier aan inheemse bloemen en aangepast beheer van graslanden van groot belang. Naast voedsel zijn de bijen afhankelijk van nestgelegenheid. Dat kan in bovengrondse holtes in hout, stengels, steen of leem, door de aanleg van bijenwanden en door open ruimte te behouden.

Schepen van leefmilieu in Tremelo Kris Torfs wil de gemeentediensten laten informeren over bijen en hij laat opleidingen organiseren rond beheer. Er komt ook een bewustmaking voor de inwoners over van het belang van de bij. Door hen te informeren via lezingen, brochures over bijenvriendelijke tuinen, bijenwandelingen te organiseren en bijenblokken ter beschikking te stellen, hopen ze in Tremelo dat ook zij zorg gaan dragen voor de bestuivers. Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens ondersteunt het project met een subsidie van 47.625 euro. Hij hecht veel belang aan het verhogen van de biodiversiteit in de provincie. Het plan van de gemeente Tremelo en haar partners geeft de volle aandacht aan (wilde) bijen en hommels en ze nemen in Tremelo acties om deze insecten te ondersteunen, Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord-Hageland, hoopt dat het project in Tremelo ook andere gemeenten kan inspireren om werk te maken van een bijenplan. In 2022 plaatste RLNH alvast vier grote bijenhotels op diverse locaties in de gemeente. Aan deze bijenhotels voorzien ze voedsel door een bloemenmengsel in te zaaien of een bloemrijk grasland te creëren door middel van het juiste beheer.

Geef een reactie