Ankerpunten voor Park Schoonhoven liggen vast

Het stadsbestuur van Aarschot kocht op 1 januari 2022 het domein Schoonhoven aan. Dat domein is 16 hectare groot en het schurkt aan tegen de stadsrand. De privé eigenaar had er decennialang een vakantieverblijf, stijl jaren zestig van de vorige eeuw, uitgebaat. Inclusief aftandse speeltuigen en koterijen. Zoals dat op verschillende andere plaatsen in het Hageland ook het geval was, waren er doorheen de tijd mensen komen wonen. Vaak in opgetuigde caravans of geïmproviseerde hutachtige onderkomens.

Wie door al die smaakloze improvisatie heen keek, zag een gigantisch potentieel om onmiddellijk naast het centrum van Aarschot een creatieve groene long uit te bouwen die bovendien een belangrijke historische component heeft. De primitieve parochie van Weerde ligt namelijk op het domein. Die parochie inclusief parochiekerkje moet er geweest zijn in de 9de en 10de eeuw en nadien is er geen bebouwing gebeurd op de site.

Het stadsbestuur greep de uitdaging en gaf de inwoners en de gebruikers inbreng bij de creatie van het domein. In de zomer van 2023 moet het masterplan klaar zijn maar nu al zijn een paar cruciale ankerpunten vast gelegd.

Siertuin

Op oude kaarten van het domein is een gigantische siertuin te zien. Die wordt opnieuw aangelegd maar in een moderne versie. De wandelpaadjes die er doorheen lopen worden afgeboord met boompjes. Op die manier ontstaan acht driehoeken waar telkens andere activiteiten kunnen plaats vinden. Dat kan bijvoorbeeld yoga zijn maar net zo goed kunnen er picknicks gebeuren of wordt er een speelveldje ingericht.

Schaatsen

Een deel van de siertuin krijgt een lage aarden omwalling met een heel specifieke bedoeling. In de winter, gesteld dat dat nog eens gebeurt in Vlaanderen, kan dat deel onder water lopen en eventueel bevriezen. Het waterpeil wordt relatief laag gehouden zodat er sneller een veilige ijslaag kan komen en die laat toe om er te schaatsen.

Zwem- en visvijver

De parkraad heeft ook een akkoord over een aantal vaste functies. Er komt onder meer een zwemvijver met een grote speelweide ernaast. Over de wandel- en fietswegen was al langer duidelijkheid en de visvijver blijft een van de vaste waarden in het domein. Om overlast te vermijden komt er een plan voor afvalbeheer en er worden natuurlijke zicht- en geluidsbuffers gecreëerd.

Inclusief

Alle bezoekers zijn welkom in Schoonhoven. Of je nu met de wagen of de bus komt, of liever nog te voet of met de fiets, er is voor iedereen geschikte infrastructuur. Die wordt gelinkt aan het bestaande wandel- en fietsnetwerk en gemarkeerd door opvallende toegangspoorten. Park Schoonhoven moet ook toegankelijk zijn voor bezoekers die voor hun mobiliteit een beroep moeten doen op hulpmiddelen. Het grootste deel van het park zal ook voor hen bereikbaar zijn, tot de zwemvijver toe.

Geef een reactie