Anderstalige inwoners hebben 2de editie van “Dit is Diest” klaar

De tweede editie van het nieuwe magazine ‘Dit is Diest’ is klaar.
Dat magazine wordt in het Nederlands geschreven door een redactieteam van anderstalige cursisten van CVO Volt.

​Krant voor en door anderstalige Diestenaars

Het redactieteam van Dit is Diest bestaat uit 7 vrouwen en 1 man die komen uit Palestina, Senegal, Polen, Azerbeidzjan, Iran en België. Het team wordt begeleid door Sara Bosmans, leerkracht Nederlands als tweede taal bij CVO Volt. ​
​Ze volgen elke maandag drie uur les via een open module van CVO Volt. Ze volgden ook een opleiding van een redacteur van Wablieft over duidelijke artikels schrijven.

In elk nummer verschijnen interviews met anderstaligen die in Diest wonen, werken of studeren, agenda-tips, info over toffe plekken in Diest en een fotowedstrijd, antwoorden op vragen en problemen van anderstaligen en een rubriek waarin een anderstalige voor het eerst iets gaat doen, zoals bv. fietslessen volgen.
​Het redactieteam wordt ondersteund door een fotografe uit Diest en werkt nauw samen met de stad Diest om alle partners die zich richten tot anderstaligen te kunnen bereiken. Het magazine wordt tijdens het schooljaar om de 2 maanden gratis verspreid.

Het CVO gebruikt het magazine zelf ook in andere klassen die Nederlands leren.

Volgens hoofdredacteur Sara Bosmans bevat de inhoud van de krant een antwoord op een aantal directe vragen van de cursisten. Ze leren bij op alle vlakken omdat ze zelf deze informatie opzoeken, activiteiten gaan uittesten, interviews afnemen en er dan zelf een tekst over schrijven. Het project zorgt op die manier voor veel oefenkansen Nederlands in verschillende contexten en draagt ook bij tot digitale geletterdheid.

Monique De Dobbeleer, schepen van welzijn van Diest, onderstreept dat ze met de krant niet enkel mikken op anderstalige lezers, maar ook op personen die niet de kans hebben gekregen om lang naar school te gaan.

​De stad Diest en CVO Volt kregen een subsidie van 2.500 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Zo kunnen ze de druk, de lay-out en de fotografe van de krant bekostigen. De provincie betaalt ook de vorming van Wablieft en een start- en redactievergadering door de oprichter van het project,

In Tienen, Leuven en Vilvoorde lopen gelijkaardige projecten. Na evaluatie van de vier testprojecten wil Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter, bekijken of het ook in andere gemeenten kan uitgerold worden.

Geef een reactie