Stadsbestuur in Diest gaat nog dit jaar zes sites ontharden en herinrichten

Het Diestse stadsbestuur gaat op 6 verschillende sites een stuk van het openbaar domein ontharden. In totaal zal de stad nog dit jaar 700 m2 overbodige verhardingen weg halen. Ze maakt daarvoor 12.000 euro vrij.

Lokaal energie- en klimaatpact

In september 2021 ondertekende de stad Diest het lokaal energie- en klimaatpact. Daarmee engageert de volledige gemeenteraad zich om concrete doelstellingen te behalen tegen 2030. Eén concrete doelstelling van het pact is extra hemelwateropvang, onder andere door ontharding. De ambitie daarbij is om 1 m² per inwoner te ontharden.

Verschillende stadsdiensten werkten samen om potentiële locaties in kaart te brengen, deels met input van de Gminaraad. Daaruit zijn de eerste 6 projecten voortgekomen in Deurne, Diest centrum, Kaggevinne en Webbekom. Volgens schepen van milieu Rick Brans is het de bedoeling om jaarlijks een aantal onthardingsprojecten te realiseren en zo water de kans te geven om te infiltreren in de grond. Dat moet ook de buurten en straten weerbaarder maken tegen hittestress.

Naast ontharding worden de zes sites ook aangenamer en groener ingericht. Er komen bijvoorbeeld extra banken, vuilbakken en fietsenstallingen indien mogelijk.

De stad gaat nu eerst de buurten informeren over de geplande onthardingswerken. Zij zullen ook nog feedback kunnen geven en suggesties kunnen doen over het onthardingsvoorstel.

Voor deze eerste reeks onthardingsprojecten maakt de stad 12.180 euro vrij. Dankzij de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact kan Diest rekenen op 50 % subsidies. Voor het project Molenberg kan de stad ook nog een beroep doen op de LEADER-subsidie om 60 % van de werken te financieren.

De projecten die nog dit jaar op de planning staan:

  • Oude Baan in Webbekom: april/mei 2023
  • Rasopveld: april/mei 2023
  • Molenberg, Lindenboom: zomer 2023
  • Meidoornhof: september/oktober 2023
  • Michel Theysstraat: september/oktober 2023
  • Statiestraat: september/oktober 2023

Voorbereiding complexere onthardingsprojecten

Ondertussen bereiden de stadsdiensten al een tweede golf onthardingsprojecten voor. Daaronder vallen ook complexere projecten waarbij onder meer de afkoppeling van hemelwater nodig is of waarbij de toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed vereist is.

Inwoners van de stad kunnen zelf ook initiatief nemen. Tot en met 31 oktober gaat het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen door en Diest is een van de gemeenten die mee doet! Het is de bedoeling om zoveel mogelijk tegels uit te breken in hun voor- en of achtertuin. Inwoners die ingaan op die uitnodiging kunnen zelf het aantal gewipte tegels doorgeven via de online tegelteller op www.vk-tegelwippen.be.

Diestenaren kunnen zelfs een subsidie van 25 euro per adres aanvragen voor een tegeltuin. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, halen stadsmedewerkers voor de woning een stoeptegel weg. Daarna is het aan de inwoners om hun groene vingers het werk te laten doen.

Op donderdag 4 mei om 20 uur organiseert de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad in het stadhuis een clinic met heel wat inspiratietips, onder meer voor de inrichting van geveltuintjes.

Inwoners kunnen ook zelf een locatie voor ontharding/vergroening voorstellen via de website van de stad. De stadsdiensten bekijken dan of die locatie in aanmerking komt en wat er mogelijk is.

Geef een reactie