Versterking hulpverleningszone vraagt zware financiele investering

De aanrijtijden voor dringende interventies van de brandweerkorpsen in bepaalde delen van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost zijn te lang. De zoneraad waar alle burgemeesters van de hulpverleningszone samenkomen bestelde een studie om die problematiek op te lossen en de resultaten van die studie zijn deze week bekend gemaakt en besproken.

In de studie worden twee belangrijke suggesties naar voren geschoven om de structuur van de hulpverleningszone te versterken: er moet extra professioneel personeel bijkomen en een aantal kazernes kunnen beter herlokaliseren.

Volgens de regionale TV-zender ROB, die het rapport al konden inkijken, moeten er in totaal in de ganse zone liefst 65 extra beroepsbrandweermensen bijkomen. Voor alle duidelijkheid, de meeste korpsen in de zone werken momenteel hoofdzakelijk met vrijwilligers. Enkel het korps in Leuven is een beroepskorps, Overijse en Tienen zijn gemengde korpsen maar Tienen draait toch hoofdzakelijk op beroepspersoneel. In de andere korpsen zijn hoofdzakelijk vrijwilligers actief.

De posten van Leuven, Tienen en Landen zijn blijkbaar het sterkst onderbemand. In Leuven zijn 36 (!) aanwervingen nodig, in Landen zijn er 11 extra mensen nodig en in Tienen zijn er dat 8. In Haacht en Aarschot is nood aan telkens 4 bijkomende krachten. In Diest en Scherpenheuvel-Zichem kan er telkens 1 extra pompier aan de bak. Enkel Overijse heeft een voldoende bezetting.

Aan zo’n personeelsaanwerving hangt uiteraard een stevig prijskaartje. De kost van een extra beroepsbrandweerman of -vrouw wordt ingeschaald op 85.000 euro. We nemen aan dat daar dan de kosten voor aanwerving, opleiding en uitrusting bij inzit. We spreken dus over een kostenplaatje van 5.525.000 euro maar dat beeld is niet helemaal correct omdat de zone ook een recurrent hogere loonlast opbouwt.

In een aantal gemeenten is de sterk gestegen kost voor de hulpverleningszone al jaren een knagend zeer. Deze eventuele aanwervingsoperatie doet daar nog een stevige slok bovenop. Er wordt dan ook naar het federale niveau gekeken om die kost mee te helpen dragen.

Herlocalisering kazernes

Ook de tweede suggestie zal een zware investering vergen. Bij de vorming van de hulpverleningszone is de locatie van de kazernes niet gewijzigd. De organisatie van de hulpverlening was vroeger gemeentelijk geregeld. Een aantal kleinere gemeenten die geen eigen korps hadden werden beschermd door een naburig brandweerkorps. Die historisch bepaalde ruimtelijke structuur is echter niet altijd opportuun voor de organisatie van de huidige hulpverleningszone. Als je de kaart van de zone bekijkt valt op dat het centrum, zeker in oostelijke richting, territoriaal slecht beschermd is. In het noordoosten hadden de buurgemeenten Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot voor de oprichting van de hulpverleningszone ieder een eigen brandweerkorps. Daar is de hulpverlening dus erg dicht georganiseerd.
Het rapport dat nu voorligt suggereert om een aantal van die kazernes te herlokaliseren. Leuven, Tienen, Scherpenheuvel-Zichem en Overijse blijven behouden maar de kazerne kan in die vier gemeenten wel eventueel op een andere plaats komen. Er zouden dan nieuwe kazernes komen in Boortmeerbeek, Begijnendijk, Glabbeek, Linter en Oud-Heverlee.

De problematiek van nieuwe kazernes is echter complexer dan het lijkt. De hulpverleningszone draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. Die zijn deels aangeworven op de tijd waarin ze de kazerne kunnen bereiken vanuit hun woonplaats. Als men morgen een kazerne verplaatst naar een andere gemeente, klopt dat plaatje niet meer. Je zal dus niet alleen een kazerne moeten bouwen en uitrusten maar ook een pak nieuwe vrijwilligers moeten aanwerven en opleiden. Het is momenteel al een klus om voldoende gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Anderzijds schrijf je op deze manier een pak knowhow af bij het personeel dat door de verhuis allicht niet meer binnen de afstandsnorm woont.

ACTUELE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

We hebben de voorgestelde locaties van de nieuwe kazernes op het oude kaartje geplaatst. Je moet dus geen rekening houden met de uurwerksymbool dat de huidige gewenste aanrijtijden aangeeft.

Geef een reactie