Middelen uit Fietsfonds voor verbetering fietsinfrastructuur in Bekkevoort


Op het deel van de Eugeen Coolsstraat, vanaf de Berkstraat tot op de top van de helling, is een nieuw fietspad aangelegd met een breedte van 1,75 meter. Het fietspad is uitgevoerd in asfalt. Tussen het fietspad en de rijbaan is een schrikruimte van een halve meter voorzien, inclusief boordsteen.

Op het tweede deel tussen de Oude Diestersebaan tot de N29-Provinciebaan werden eveneens verhoogd aanliggende fietspaden met een breedte van 1,75 meter in asfalt aangelegd.
​Aan de aansluiting met de Provinciebaan is aan de noordzijde een fietssuggestiestrook in okerkleur voorzien.

De Berkstraat is een fietsstraat geworden met een rood wegdek. Twee rijbaankussens zorgen voor een snelheidsmatiging van auto’s. De smalle beschikbare ruimte in de Berkstraat zorgt ervoor dat het inhaalverbod in de fietsstraat gemakkelijker gerespecteerd wordt.

De provincie Vlaams-Brabant kent voor die werken een subsidie van 435.125,86 euro toe.
De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Investeren in fietsen

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, wordt ook wel eens de fietsgedeputeerde genoemd. Hij wil zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets. Dat kan onder meer door gemeenten financieel aan te moedigen om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.

Gedeputeerde Tom Dehaene wil zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets.

Kernpunten in dat beleid: de aanleg van Fietssnelwegen en de ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van hun fietsinfrastructuur

Geef een reactie