Slechts de helft van de bedrijven in Vlaams-Brabant heeft digitale beveiligingsstrategie

De IT-infrastructuur van stad Diest werd in december 2022 gehackt. Aanvankelijk lag een groot deel van de dienstverlening volledig plat. Het stadsbestuur zocht snel naar oplossingen en communiceerde duidelijk over de mogelijkheden die de inwoners hadden. Ze bleven echter zeer karig met commentaren over de hackers en de eventuele communicatie met hen. Dat is normaal en het wordt door experts in die materie ook geadviseerd.

De laatste communicatie dateert ondertussen van 2 februari. Veel diensten zijn ondertussen weer online maar dat zal tijd en geld gekost hebben. Het toont zeer tastbaar het belang aan van cyberveiligheid.

Die blijkt overigens ook bij de bedrijven in Vlaams-Brabant niet altijd op niveau. Voka-KvK Vlaams-Brabant voerde in de afgelopen 2 jaar bij zo’n 200 Vlaams-Brabantse ondernemingen een digitale doorlichting uit. Die digiscan levert een beeld op van hoe digitaal matuur een onderneming is.

Op het vlak van cyberveiligheid heeft slechts één op de twee bedrijven een eigen digitale beveiligingsstrategie. Dit is wel een lichte verbetering ten opzichte van 2020 toen slechts 40% van de bedrijven zo’n strategie had. Het is verder opvallend dat minder dan de helft van de ondernemingen nieuwe technologische evoluties als artificiëleintelligentie actief opvolgt.

Volgens gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant Kris Claes zijn ondernemingen zonder digitale beveiligingsstrategie erg kwetsbaar in een snel digitaliserende omgeving. Voka-KvK Vlaams-Brabant wil de bedrijven bijstaan en biedt verschillende oplossingen aan.

De digitale doorlichting ging van start in augustus 2020. Sindsdien namen 200 bedrijven deel. Elke digiscan onderzocht verschillende bedrijfsdomeinen: strategie, organisatie, infrastructuur, klanten en leveranciers, productie. De doorlichting vindt plaats in samenwerking met Deloitte Private en met ondersteuning van Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

De belangrijkste resultaten van de digiscan bij zo’n 200 Vlaams-Brabantse ondernemingen:

  • 62% heeft geen of geen uitschreven digitale strategie
  • 44% volgt digitale trends zoals AI niet actief op
  • 50% behandelt cyberveiligheid ad hoc en heeft geen gedocumenteerde beveiligingsstrategie.

Grote ondernemingen scoren beter

De kloof tussen grote en kleine bedrijven valt op, grote bedrijven doen het dubbel zo goed dan kleine op vlak van digitale transformatie. Die kloof is nergens in Europa zo groot als bij ons. Zo hebben kmo’s een grote achterstand op het vlak van data-analyse.

Kmo’s hebben uiteraard minder middelen en mankracht dan grotere ondernemingen, maar door hun kleinere schaal zijn ze wendbaarder om veranderingsprocessen op gang te brengen en uit te voeren. Volgens Kris Claes hebben kmo’s een sterke band met de klant wat hen een enorm strategisch voordeel kan opleveren in de concurrentieslag met puur online spelers.

Ook ondernemingen in de dienstensector scoren significant beter dan bedrijven uit de maakindustrie. Dienstenleveranciers zijn doorgaans wendbaarder. Ze worden al langer geconfronteerd met klanten die op zoek zijn naar oplossingen, eerder dan naar producten, wat maakt dat ze een terugverdienmodel hebben dat zich beter leent voor digitale transformatie.

Geef een reactie