Zuhal Demir bezoekt vernattingswerken in Webbekomsbroek

Het Webbekomsbroek in de Demervallei in Diest en Halen speelt als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) een belangrijke rol voor het bergen van overtollig water. Het klinkt misschien enigszins contradictorisch maar toch had het gebied de voorbije jaren te kampen met verdroging. De oorzaak daarvan waren de diep ingesneden waterlopen en ontwateringsgrachten die in het verleden werden aangelegd.

In 2022 startte de VMM daarom met een herinrichting van de Grote Leigracht, die instaat voor de waterafvoer in de komgrond van het Webbekomsbroek. Over een lengte van 2 kilometer werd het basispeil van de Grote Leigracht verhoogd. De linkeroever werd afgeschuind, zodat een moeraszone ontstaat waarin vogels als porseleinhoen en vissen als grote modderkruiper zich thuis voelen. In totaal 3 kilometer aan kleinere zijgrachten werd opnieuw ondiep gemaakt of zelfs gedempt. Deze werken verbeteren zowel natuurwaarden, recreatie, waterbeheer én waterveiligheid.

De werken van VMM en ANB zijn zo goed als afgerond en het resultaat is ronduit spectaculair. Grote delen van het Webbekomsbroek liggen er zichtbaar natter bij en kunnen zich opnieuw ontwikkelen tot een écht moerasgebied.  Het grondwater is in de winter zichtbaar tot boven het maaiveld, plaatselijk zelfs tot 40cm waterdiepte. Er wordt duidelijk meer water opgespaard, waardoor het gebied tot ver in het voorjaar of misschien zelfs de zomer voldoende nat blijft.

Vorige zondag 22 januari kwam Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir een bezoek brengen op de site. Onder meer ingenieur Ivo Terrens van VMM was erbij en dat is altijd een garantie voor een kwaliteitsvolle duiding. Binnenkort kan iedereen het resultaat van de ingrepen komen bekijken. Agentschap Natuur en Bos plaatste een aantal nieuwe kijkwanden langs een ook al nieuwe wandellus. Er komen ook twee nieuwe uitkijkplatforms in die omgeving.

Op zondag 26 maart kan je een begeleide wandelingen maken langs de waterwerken in het Webbekomsbroek. De activiteit kadert in de Vlaamse Waterdagen (van 18 tot 26 maart 2023, www.waterdagen.be) maar om een of andere reden staat het evenement niet op die website.

Geef een reactie