Masterplan voor centrum Messelbroek in opmaak

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland en stad Scherpenheuvel-Zichem gaan een masterplan opmaken voor het centrum van Messelbroek. Onder meer de Sint-Michielskerk, de pastorie met bijhorende tuin en de omgeving rond het ontmoetingscentrum De Keyt worden betrokken in dat plan.

De buurtbewoners, de lokale verenigingen en organisaties en verschillende gemeentelijke diensten worden geconsulteerd voor de invulling van de uiteindelijke bestemming. Samen met hen wordt nagedacht over de verschillende functies die voor deze sitebelangrijk kunnen zijn. Naast een groene ontmoetingsplek voor jong en oud biedt de ligging van De Keyt ook kansen als toegangsweg voor de prachtige natuur van Landschapspark de Merode. In aanvulling van de recreatieve ontsluiting is er ook aandacht voor de noden van personen met een beperking

In de loop van 2023 wordt een gedetailleerd inrichtingsplan opgemaakt. Daarna kan de inrichting starten.

Geef een reactie