Ontmoetingscentrum Deurne klaar voor gunning, prijskaartje stijgt naar 4,5 miljoen euro

De gemeentebesturen in Vlaanderen beginnen volgende maand aan de laatste periode van twee jaar van de huidige legislatuur. Dat is traditioneel de periode waarin belangrijke realisaties worden afgewerkt of minstens zichtbaar worden opgestart. Het nieuwe ontmoetingscentrum in deelgemeente Deurne is zo’n scharnierproject.

In 2018 al, werd Atelier Romain aangesteld voor de opmaak van een herinrichtingsplan voor de “site SOK” in Deurne. Dat plan omvat een ontmoetingscentrum, de gemeentelijke basisschool, een buitenschoolse kinderopvang en infrastructuur voor voetbalclub SK Deurne. In februari 2020 werd het herinrichtingsplan voorgesteld aan het publiek.

De afgelopen maanden werden de details van die initiële, vrij algemene behoeftebepaling in samenwerking met studiebureau Sweco verder uitgewerkt. Er werden ook verschillende financiële scenario’s onderzocht.

Het project komt nu in de laatste fase, namelijk die van de effectieve realisatie. Het stadsbestuur van Diest heeft ondertussen een projectdefinitie en een selectieleidraad opgesteld om op zoek te gaan naar een partner voor het ontwerp en de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Deurne. De projectdefinitie en selectieleidraad worden eind november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Projectdefinitie

Het ontmoetingscentrum wordt een toegankelijke plaats voor dorpsbewoners en verenigingen, met aandacht voor duurzaamheid. Het centrum zal bestaan uit een polyvalente zaal met uitgeruste keuken en toog, die opgesplitst kan worden in kleinere units. Er komen ook enkele vergaderlokalen en voldoende bergruimte voor de verenigingen.

Net zoals vandaag komt er een cafetaria met aparte keuken, die op vooraf bepaalde momenten ook door SK Deurne kan worden gebruikt. Daarvoor zullen de nodige afspraken worden gemaakt tussen de concessiehouder en het bestuur van SK Deurne. In deze tijden van energiecrisis en klimatologische uitdagingen wil het stadsbestuur immers volop inzetten op een zo efficiënt mogelijk, en dus polyvalent, lokalengebruik. Bijkomend worden voor de voetbalclub de nodige kleedkamers, sanitaire ruimtes, een EHBO-lokaal en een bergruimte voorzien.

Duurzaam

De omgevingsaanleg is eerder beperkt. Er wordt een groene bufferzone voorzien ten aanzien van de aanpalende percelen op het Meilrijk.

De stad wil met het project wel een voorbeeldrol opnemen inzake toegankelijkheid en duurzaamheid. De projectontwikkelaar zal daarom in het ontwerp verder moeten gaan dan wat wettelijk wordt opgelegd op het gebied van integrale toegankelijkheid.

Daarnaast wordt er ingezet op circulair bouwen met een bewuste keuze voor CLT-bouw (cross-laminated timber). CLT bestaat uit meerlagige panelen in massief multiplex hout die kruislings verlijmd worden. Deze panelen worden voorgefabriceerd in de fabriek tot volledige bouwsystemen. Het hout is afkomstig uit duurzame productie bossen
Verder functioneert het gebouw op hernieuwbare energie en krijgt het een climate responsive-design. Regen- en afvalwater worden maximaal gerecupereerd.

Budget en timing

Om dit project te realiseren, was aanvankelijk een budget van 3 miljoen euro voorzien maar dat gaat oplopen tot minstens 4,5 miljoen euro.

De zware prijsstijgingen (tot 25%) van de bouwmaterialen en arbeidsuren van de afgelopen maanden maken dat de ramingen die enkele jaren geleden werden opgemaakt, totaal niet meer relevant zijn. Zelfs binnen het huidige budget van 4,5 miljoen euro is nog een zekere reserve ingebouwd voor onvoorziene omstandigheden.

Het project zal verder in de markt worden gezet als een DBm-project. DBm staat voor Design Build Maintenance, wat betekent dat het ontwerp, de bouw en een deel van het onderhoud van het gebouw in één enkel contract worden aanbesteed en toevertrouwd aan één marktpartij. Ook dat was niet voorzien in de oorspronkelijke prognose.

Het stadsbestuur streeft ernaar het dossier te gunnen in het najaar van 2023. Rekening houdende met de tijd nodig voor de ontwerpfase en de procedure voor de omgevingsvergunning hoopt het bestuur om uiterlijk in het najaar van 2024 van start te gaan met de werken. De uitvoeringstermijn van de eigenlijke werken wordt geschat op anderhalf jaar.

Geef een reactie