Jonge ondernemers willen horecazaak openen in 800 jaar oude infirmerie

Het stadsbestuur van Diest kocht in 2002 het Cerckel park aan. Die groene long ligt pal in het stadscentrum maar de site was op dat moment al decennialang verwaarloosd en overwoekerd. Het park kreeg in de jaren na de aankoop een knappe make-over en is nu een van de hippe hotspots van Diest. In dat park staat echter ook een oude infirmerie met serre en oranjerie. Dat complex is 800 jaar oud en hopeloos vervallen. Het bestuur beschikte niet over voldoende financiële draagkracht om ook dat historische pand te restaureren maar er komt nu een reddingsboei uit de privé sector.

Isolde Rossillion en Koen Celis, twee jonge investeerders uit Sint-Truiden, willen de kost van de restauratie overnemen en dat heeft veel met verliefdheid te maken. Het ondernemende koppel vond het pand op het internet en naarmate ze frequenter kwamen kijken werd de liefde om er iets mee te doen groter.

Ze willen niet alleen de infirmerie zelf in haar glorie herstellen, ook de serre en de oranjerie en de parkmuur die de gebouwen verbindt zitten mee in het project. Het koppel wil de gebouwen opnieuw de grandeur geven van 150 jaar geleden toen het een lusthuis was in de idyllische privé tuin die er destijds was ingericht.

Na de restauratie zal de uitbating alleszins horecagerelateerd zijn maar wat het concept exact wordt is nog niet helemaal duidelijk. Alleszins kan die finale herbestemming niet al te lang meer uitblijven. Het koppel wil de nieuwe zaak op 6 juli 2024 openen en de foto’s onderaan tonen duidelijk aan dat er nog wel wat werk aan de winkel is. Isolde en Koen willen de volledige site dit jaar nog opkuisen. Eens alle historische elementen zichtbaar zijn, zullen die gearchiveerd en gedocumenteerd moeten worden om de restauratie zo authentiek mogelijk te kunnen realiseren.

Het geheel is een beschermd monument en daardoor is de restauratie aan strikte regels gebonden. Om de restauratie en verbouwing tot een goed einde te brengen, werken Koen en Isolde samen met de Diestse architect Bert Ruelens én Erfgoed Vlaanderen. Zij adviseren en sturen waar nodig.
Koen Celis is echter niet aan zijn proefstuk toe. De man heeft een eigen bouwbedrijf dat zich vooral toespitst op de verbouwing van historisch waardevolle panden. Maar dan nog zal het project een straffe uitdaging worden. Eentje met een stevig prijskaartje ook. Koen en Isolde hebben nu al een investering tussen 800.000 en 1.000.000 miljoen euro voor ogen. Anderzijds staat daar een erfpachtovereenkomst van 33 jaar voor 1 symbolische euro tegenover. Die erfpachtconstructie kan maximaal twee keer verlengd worden.

Schepen van erfgoed Bart Stals was duidelijk in zijn nopjes bij de voorstelling van het project. Hij benadrukte nogmaals dat de stad niet alle monumenten kan blijven onderhouden en restaureren. Een stevige inbreng vanuit privé middelen is meer dan welkom. Naast schepen Stals waren ook burgemeester Christophe De Graef en de schepenen Maurits Vande Reyde en Pascal Vanaudenhove aanwezig, een teken dat het bestuur dit project bijzonder genegen is.

Buurtmoment op zaterdag 3 december

Op zaterdag 3 december plannen de nieuwe erfpachters nog een afscheid van de oude infirmerie. Wie het gebouw in zijn huidige toestand nog een laatste keer wil zien is dan welkom tussen 14 en 18 uur. Je kan dat eventueel combineren met Putteke Winter dat ‘s avonds plaats vindt in provinciaal domein Halve Maan.

Koen en Isolde zijn ook nog op zoek naar mensen met een mooi verhaal, een oude herinnering of een leuke anekdote van het pand of het park. Op 3 december is het ideale moment om hen dat even in te fluisteren.

Achtergrond

Het infirmeriegebouw behoorde oorspronkelijk toe aan het Minderbroederklooster, dat het als ziekenboeg gebruikte. Over de eerste bouw en de beginfase van het klooster is er geen eenduidige informatie. De beschikbare gegevens gaan enkel terug tot het midden van de 15e eeuw.

Einde 1798, ten tijde van het Franse bewind, werd het gehele kloosterdomein verkocht aan Franciscus Pieck en werden de meeste gebouwen gesloopt. Enkel de infirmerie, de brouwerij, de kloosterpoort, een opslagplaats en de portierswoning werden bewaard. De infirmerie werd omgevormd tot een lusthuis en in het verlengde werd een orangerie gebouwd.

In 1890 werd het overgenomen door Edouard Cerckel-Pieck. Sinds 1997 is de infirmerie geklasseerd als beschermd monument. Na het verdwijnen van brouwerij Cerckel stond de infirmerie te verkommeren in het park. In 2002 werd het gehele park opgekocht door de stad Diest.

De restauratiekosten voor de infirmerie bleken echter dermate hoog dat het nodige opknapwerk voor de stad financieel niet langer haalbaar was. Op de gemeenteraad van november 2021 werd daarom beslist om het pand in erfpacht te geven voor een periode van 33 jaar, maximaal 2 keer verlengbaar onder dezelfde voorwaarden. Er geldt een restauratie- en onderhoudsverplichting.

Op 25 april 2022 keurde het bestuur het bod van bv Geppetto goed op de erfpacht van de voormalige Infirmerie. De stad heeft nu met de nieuwe investeerders een tijdelijke gebruiksovereenkomst afgesloten in afwachting van de definitieve erfpachtovereenkomst die op de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Geef een reactie