Vastgoedtransacties worden een stuk eenvoudiger en in Bekkevoort kan het al

Vastgoed kopen of verkopen is vandaag nog een vrij complex gebeuren. Bij zo’n transactie moet heel wat informatie opgezocht worden en dat proces is momenteel nog hopeloos versnipperd en deels zelfs nog manueel. De data over onder meer milieu, financiën wettelijke erfdienstbaarheden en vergunningen moet door de gemeenten bij verschillende diensten opgevraagd worden. Dat wordt gebundeld als PDF, al dan niet aangevuld met manueel ingevulde informatie en vormelijk verschillend per gemeente. De informatie wordt door de aanvrager, meestal de notaris of vastgoedmakelaar, manueel overgenomen en in het eigen systeem ingebracht. Niet meteen een voorbeeld van digitalisering dus.  

Er komt echter snel een einde aan die Babelse situatie. Begin oktober is in 12 gemeenten in Vlaanderen het Vastgoedplatform opgestart. Dat platform verzamelt alle verplichte maar ook nuttige informatie over alle vastgoedpercelen in Vlaanderen. Die informatie is dus permanent en digitaal beschikbaar en ze wordt ook geactualiseerd.
Het datamodel bestaat uit 8 rubrieken: overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, grond- en pandenbeleid, erfgoed, wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut, gemeentelijke heffingen, en meer dan 70 inlichtingen die onder een van deze rubrieken passen. De output is een vrijwel uniform dossier, ongeacht in welke gemeente het perceel is gelegen.

Een gemeente kan de opdeling maken tussen verplichte en optionele inlichtingen én onderliggende velden. Niet elk lokaal bestuur beschikt over voldoende mature data. Gemeenten met minder resources hebben vaak minder vergevorderde data beschikbaar of zijn minder gedigitaliseerd.
De informatieverplichtingen zullen ook evolueren en blijven uitbreiden. Onder meer PFAS, overstromingsgevoeligheid, en asbestattesten, zullen op termijn opgenomen worden. Het Vastgoedinformatieplatform kan snel inspelen op de actualiteit en om waar nodig aanpassingen en uitbreidingen te doen.

Het Vastgoedplatform wordt in golven uitgerold. Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten alle notarissen, vastgoedmakelaars maar ook alle burgers toegang hebben tot het platform. In het Hageland is momenteel enkel Bekkevoort opgenomen in het selecte kringetje maar dat zal dus snel veranderen.

Geef een reactie