Tussenkomst 50% voor samenaankoop Behaag je tuin in Scherpenheuvel-Zichem

De provincie Vlaams-Brabant en de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen organiseren opnieuw ‘Behaag Je Tuin’. Behaag Je Tuin is een samenaankoop van inheemse hoogstambomen, andere bomen, hagen, heggen, houtkanten en paardvriendelijke plantenpakketten voor de eigen tuin en weide. Met de actie zetten de provincie en de gemeentes de inwoners aan om de tuin klimaatbestendiger te maken.

Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem doet dit jaar een extra inspanning. Ze neemt 50% van het aankoopbedrag van haar inwoners op zich.

Elke inwoner van Scherpenheuvel-Zichem die in 2022 een bestelling plaatst, zal dus maar de helft van het aankoopbedrag moeten betalen. Dit wordt gefinancierd met middelen die voorzien worden binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Volgens schepen van omgeving Nico Bergmans vormen hagen een verbindingsweg voor tal van dieren. Ze zijn ook essentieel om grotere natuurgebieden te verbinden. En ze zijn veel mooier dan een draad.

Streekeigen plantsoorten, gemengde pakketten en hoogstam(fruit)bomen

Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus goed zijn aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden, waardoor ze grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde soorten. Bovendien is de groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora.

De regionale landschappen en de gemeenten kiezen bewust voor gemengde haagpakketten omdat ze een ecologische meerwaarde hebben ten opzichte van een haag enkel bestaande uit haagbeuk of beuk.

De natuurwaarde van hoogstam(fruit)bomen is erg belangrijk. Als klein landschapselement is zo’n hoogstammige boom voor tal van diersoorten belangrijk als leefgebied of als stapsteen tussen leefgebieden.  

Hoe bestellen?
  • Surf  naar www.behaagjetuin.be.
  • Bekijk het aanbod: klimaatbomen, bijenvriendelijke bomen, hoogstam(fruit)bomen, gemengde pakketten voor hagen, bloesem- en bessenheggen, houtkanten, klimplanten, wilgenpoten,… 
  • Bestel tussen 1 september en 15 oktober. Voer je kortingscode RLNH_SZ_2022 in. Betalen kan met eco- en consumptiecheques.
  • Haal op  zaterdag 10 december tussen 9 en 12 uur je plantgoed af in het stadsmagazijn.

Geef een reactie