Zwartebeekplein in Diest 11 maanden onbeschikbaar als parking

Aquafin startte op 1 augustus met de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in de omgeving van het station van Diest. Die werken gaan 11 maanden duren. De werf wordt gespreid over drie fases.

Momenteel breekt de aannemer de wegenis en het voetpad op. Belangrijk aandachtspunt! Vanaf maandag 8 augustus is het Zwartebeekplein niet meer beschikbaar als parking. De aannemer neem dat plein in als werfzone.

Nog even een overzicht van de drie fases van de werf

In een eerste fase wordt er gewerkt ter hoogte van het nieuwe busstation. Die werken duren tot ongeveer half oktober. In die fase blijft het Stationsplein bereikbaar om treinreizigers te brengen en op te halen.

In de tweede fase wordt de riolering aangelegd van het Stationsplein tot aan de Antwerpsestraat. Tijdens die fase wordt er een archeologisch onderzoek uitgevoerd op dat Stationsplein. Dat betekent dat het plein onbereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer. Reizigers brengen en ophalen kan via een kiss&ride zone op de pendelparking.

De derde fase loopt van januari 2023 tot aan het bouwverlof in juli 2023. Er wordt dan gewerkt aan het Stationsplein zelf. Ook dan moet je reizigers brengen en ophalen via de kiss&ride zone op de pendelparking.

Tijdens de volledige duur van de werken is in feite enkel plaatselijk verkeer mogelijk op de Turnhoutsebaan. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien via de Fort Leopoldlaan, naar de Citadellaan tot aan de rotonde en zo terug naar de Turnhoutsebaan.

De heraanleg van de ganse site heeft een belangrijke ecologische impact. In de stationsomgeving wordt 1800m² of zo’n 26% van de oppervlakte onthard. Er komen groenpartijen en bomen in de plaats. Het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd via poreuze buizen. Dat laat toe om het afgevoerde water te infiltreren en te bufferen. Het afvalwater tenslotte, wordt naar het zuiveringsstation afgevoerd waar het volledig gezuiverd wordt en daarna wordt het in de Demer geloosd.

Geef een reactie