Inwoners van Diest mogen mee bepalen waar extra vuilnisbakken komen

Inwoners van Diest kunnen voortaan via de website van de stad doorgeven waar ze graag een extra vuilnisbak zouden willen in het centrum of in de dorpskernen. Dat is opvallend. In Diest maar ook in vele andere steden was jarenlang een beleid om net minder publieke vuilnisbakken te plaatsen. Einde 2020 werd die strategie bijgestuurd. Er kwamen ondertussen 44 nieuwe vuilnisbakken bij. Die investering werd gekoppeld aan een afvalmonitor. Die monitor registreert de vullingsgraad van de vuilnisbakken bij lediging. De ophaaldiensten scannen de QR-code van de vuilnisbak en geven aan in de app of de vuilnisbak vol, halfvol of voor een kwart vol is. Ook eventuele beschadiging of sluikstort wordt op die manier geregistreerd. Die gegevens laten toe om de ophaalrondes efficiënter te organiseren en overvolle vuilbakken te vermijden. Op basis van die gegevens heb je ook objectieve cijfers om te bepalen waar extra vuilnisbakken nodig zijn.

Schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans wil nu nog een stap verder gaan. Het stadsbestuur vraagt inspraak van de bewoners. In het voorjaar van 2023 plant Diest bovendien een testcase waarbij enkele vuilnisbakken met sensors nog ‘slimmer’ worden gemaakt. Die geven automatisch een melding wanneer de vuilnisbak vol zit.

50 extra vuilnisbakken met inspraak van bewoners

Het stadsbestuur van Diest heeft ondertussen 50 extra vuilnisbakken aangekocht, die ze graag willen verspreiden over het centrum en de dorpskernen. Dat zal deels gebeuren op basis van de metingen maar ook de inwoners kunnen aangeven waar ze een extra vuilnisbak willen. De nieuwe vuilnisbakken zijn bovendien uitgerust met aparte asbakken.

Inwoners van Diest kunnen vanaf vandaag via www.diest.be/extra-vuilnisbakken potentiële locaties indienen. Daarvoor moeten ze enkel het adres meegeven, een omschrijving van de locatie, de reden dat er een extra vuilnisbak nodig is en eventueel kan zelfs een foto worden toegevoegd. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Milieudienst en de dienst Openbaar domein. Bij de selectie van de locaties zal er rekening worden gehouden met verschillende factoren: de aanwezigheid van andere vuilnisbakken in de buurt, het aantal keer dat een locatie wordt aangevraagd en het advies van de eigen ophaaldiensten.

Geef een reactie