Pastorietuin in Waanrode wordt Tuin van verstilling

De herbestemming van kerken en pastorieën kwam in Vlaanderen langzaam op gang maar dat proces lijkt momenteel stevig te versnellen. In Waanrode kreeg de pastorie eerder al een multifunctionele invulling. Kerkraad Kana en de culturele dorpsraad laten het daar echter niet bij. De pastorie heeft ook een grote tuin en die werd op een bijzondere manier opnieuw ingericht. Mensen van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland brachten de structuur van de tuin en de historische beplantingen in kaart. Op die basis werd een nieuw tuinplan uitgetekend met verschillende rustplekken maar ook panelen met stilteteksten. Het project kreeg een eigen naam mee. Tuin van verstilling legt helemaal uit waar het hier over gaat.

Vorig jaar werd al een deel van de muur van de pastorij gerestaureerd. Maatwerkbedrijf De Winning VZW voerde vorige winter de voorbereidende werken voor de heraanleg van de tuin uit. Ze verwijderden ongewenste planten en gaven oude historische planten weer ruimte. De hagen werden hersteld en de klimplanten kregen een klimhulp. De kleine boomgaard werd gemaaid en de vijver die bijna onzichtbaar was geworden werd geherwaardeerd. De oevers werden gemaaid en vrijgemaakt en er werden struiken verwijderd waardoor de waterpartij opnieuw zichtbaar is.

1070 extra planten, rustplekken, inspirerende teksten

Eén van de vrijwilligers heeft zelf een héél bloemrijke tuin. Hij schonk 450 vaste planten en bloembollen voor de plantenborders. Het project kreeg een subsidie van 3.660 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland. Daarmee konden nog 620 extra vaste planten aangekocht worden. De Tuin van verstilling kreeg dus 1070 extra planten in de pastorijtuin, onder meer maagdenpalm, geraniums, stokrozen, beemdkroon, vrouwenmantel en duizendknoop.

Op verschillende plaatsen in de tuin zijn rustplekken en panelen met stilteteksten aangebracht. Die teksten zijn gekozen door de inwoners van Waanrode. Het zijn vaak korte woordspelingen die alluderen op het belang van rust en stilte. De teksten werden op discrete gestileerde wijze aangebracht in de tuin. Mooi gedaan.
Er is ook een Troostplek ingericht. Dat is een initiatief van vrouwenorganisatie Ferm om de coronaslachtoffers te herdenken. Op meer dan 300 plaatsen in Vlaanderen zijn ondertussen zulke troostplekken.

Monique Swinnen

Vorige vrijdag werd de tuin geopend en ingewandeld. Er waren speeches, vioolmuziek en twee gezellige koperblazers. Monique Swinnen was erbij. Zij gaf vanuit haar functie als provinciaal gedeputeerde het vorige decennium het Hageland mee vorm, door een ononderbroken stroom aan middelen voor plattelandsontwikkeling vanuit Europa naar warme projecten in onze regio te draineren. Monique Swinnen stopte ondertussen als gedeputeerde maar ze blijft wel prominent haar stempel drukken op de Leaderwerking. Gelukkig maar, haar opvolger is namelijk een Pajottenlander. Hij scoort daar stemmen. Het is bijna een logica dat hij de accenten enigszins naar die omgeving laat verschuiven.

Directeur van Ferm Monique de Dobbeleer speechte, net als de mensen van het Regionaal Landschap en de Kerkraad Kana. Goed werk geleverd mensen. Schrijfster Ina Stabergh zorgde voor een poëtisch accent, de violist en de koperblazers trokken een stemmige streep muziek. Er werd een glas gedronken en wat bijgepraat. Ontmoeting. Dat is uiteindelijk waar dit project om draait. Bloemendorp Waanrode heeft er een unieke site bij.

Geef een reactie