Restauratie Sint-Pieterskerk Langdorp volledig afgerond

De renovatie van de Sint-Pieterskerk in Langdorp is volledig afgerond. De kerk gaat volgende zondag 26 juni weer open. Niet geheel toevallig is het dan ook het patroonsfeest van sint Pieter.

Om 9.30 uur vindt een eucharistieviering plaats. Daarna volgt de plechtige opening met speeches door de Kerkfabriek en de stad Aarschot, afgewisseld met muziek uit eigen streek. Als afsluiter is er een receptie. Om 14 uur en 16
uur zijn er rondleidingen De kerk is doorlopend open tot 18 uur.

In 2014 reeds, diende de toenmalige kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp, na vele jaren voorbereiding,
een premie-aanvraag voor een grondige buitenrestauratie in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. In 2019 konden de restauratiewerken aan deze historisch belangrijke kerk opstarten. Dat gebeurde met financiële steun van de stad en Onroerend Erfgoed. Het dak, de toren, de muren, de glasramen en alle andere buitenelementen kregen een grondige opknapbeurt. De oude kerkhofmuur en poorten werden hersteld, en de kerk kreeg ook meteen nieuwe verwarming, nieuw sanitair en een likje verf.

De Sint-Pieterskerk is een voorbeeld van een uiterst functionele nevenbestemming. Ze wordt dus zowel voor erediensten als voor andere activiteiten gebruikt. Concreet vinden hier erediensten plaats voor de parochie Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel en de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot. Verder vinden er concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten. De Sint-Pieterskerk is ook een van de vaste concertplaatsen van het Merodefesitval.

Eeuwenoude geschiedenis

De Sint-Pieterskerk dateert allicht van het einde van de 13de, begin 14de eeuw. Alvast het koor en de westtoren zijn uit die periode. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd ze grondig gerenoveerd.

De geschiedenis van de Sint-Pieterskerk is verweven met de wat mysterieuze Sint-Lambertuskerk van Weerde. Die kerk was lange tijd de hoofdkerk voor Langdorp, Rillaar en Aarschot en Weerde zelf was een volwaardige parochie in de omgeving van het domein Schoonhoven. Weerde en Langdorp werden al in 1357 één gemeenschap maar om een onduidelijke reden ontvolkte het deel van Weerde compleet. De Sint-Lambertuskerk zou uiteindelijk afgebroken worden rond 1682.

In de jaren 1776-1777 werd de kerk grondig verbouwd. In 1877 werd de toren hersteld. Begin van de jaren 1960 werden de gevels hersteld en de goten vernieuwd begin jaren 1990 werd het beschermde Robustelly orgel waarbij ook de torenruimte werd aangepakt.

Geef een reactie