Verhoogde PFAS waarden vastgesteld op twee sites in Aarschot

In Aarschot zijn op twee locaties verhoogde PFAS waarden vast gesteld. Op een site aan de Herseltsesteenweg werd zowel in de bodem als in het grondwater te veel PFAS gemeten. Op een site in de Gaston Geenslaan is dat enkel het geval in het grondwater.

De Vlaamse Regering is al een jaar bezig om alle locaties met een verhoogd risico op PFASverontreiniging in kaart te brengen. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor een aantal organische verbindingen die van nature niet in het milieu voorkomen. De problematiek werd vorig jaar in juni duidelijk door metingen rond de 3M-fabriek in Zwijnaarde. Ondertussen is PFAS in gans Vlaanderen een aandachtspunt.

Voorzorgsmaatregelen

Op basis van de metingen raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid de omwonenden op beide sites aan om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de blootstelling aan PFAS te verminderen. Volgens schepen van leefmilieu Bert Van der Auwera is er voor bewoners in de omgeving van beide sites een risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel schadelijk zijn.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de blootstelling aan PFAS te verminderen. Burgemeester Gwendolyn Rutten laat nog deze week een brief met die voorzorgsmaatregelen bezorgen bij de inwoners die binnen de 100-meter zone rond de verontreinigde site aan de Herseltsesteenweg wonen.

Alle inwoners binnen de ruimere 500-meterzone rondom de twee verontreinigde sites vinden alle informatie op de stedelijke website. Op http://www.aarschot.be/PFAS kan je nagaan of je woning binnen de 500 meter rondom een
verontreinigde site ligt. Is dat het geval, dan gebruik je best geen putwater meer om te koken of drankjes te bereiden, om er je zwembad mee te vullen of je groentetuin te bevochtigen. Je mag nog wel putwater gebruiken om je auto te wassen, het toilet door te spoelen of sierplanten water te geven.

Meer informatie vind je op http://www.aarschot.be/PFAS of mail je vragen naar pfas@vlaanderen.be.

Geef een reactie