Actiegroep eist dat directie van Halve Maan ontslagen redder opnieuw in dienst neemt

De eerder aangekondigde sluiting van het openluchtzwembad in het provinciaal domein Halve Maan in 2026, is voorlopig even van de baan maar de gespannen situatie rond het domein zorgt opnieuw voor grote commotie in Diest.

Vorige week werd een van de vaste redders, een man met meer dan tien jaar ervaring, op staande voet ontslagen. De man in kwestie werd naar verluid net niet manu militari uit het domein gezet. Ondertussen eist de actiegroep tegen de sluiting van het zwembad in een open brief aan de directie dat redder Marcel weer wordt in dienst genomen. Ook de ochtendzwemmers protesteren. Afspraak in 2024, posten ze op een foto. In 2024 zijn er opnieuw verkiezingen.

Maar er is nog wel meer aan de hand in het provinciedomein. Het werd vorige week even tropisch warm in Vlaanderen maar toch handhaaft de provincie het reserveringssysteem voor het openluchtzwembad met een maximum van 1600 bezoekers. Voor de coronacrisis waren er op dergelijke dagen vaak 6000 bezoekers.

Tijdens een gesprek met iemand die zeer goed van de interne werking op de hoogte is bleek dat er nog andere vreemde situaties en ongerijmdheden aan de gang zijn. Een aantal mensen vermoeden dat er een soort verrottingsstrategie wordt gehanteerd om de sluiting van het zwembad alsnog door te kunnen drukken.

Populaire redder op staande voet ontslagen

Het was Carl Smets, een van de ochtendzwemmers en ook een van de actievoerders tegen de sluiting van zwembad, die het nieuws over het ontslag van redder Marcel vorige week al postte op zijn Facebookaccount.

ONTSLAG REDDER HALVE MAAN !!!!

Gisteren werd één van de vaste redders van de Halve Maan op staande voet ontslagen nadat hij kritiek uitte op het beleid van de Halve Maan. De redder moest op staande voet het domein verlaten. Een schande, zeker in deze tijd dat er “zogezegd” geen redders ter beschikking zijn. Het wordt tijd dat aan deze toestanden een halt wordt toegeroepen. Er is wel geld genoeg voor prestigeprojecten (nieuw Schijf, nieuwe speeltuin, nieuw omheining, …) maar voor investeringen in gewoon personeel (zoals o.m. redders) is er niet genoeg geld. De Diestenaars zijn het beu !!! AFSPRAAK IN 2024. Hopelijk lezen ze het in Leuven ook.

Redder Marcel is een man met meer dan tien jaar ervaring op de teller. Nogal wat ochtendzwemmers bevestigen dat hij bijzonder graag gezien was bij de bezoekers. Marcel nam ook zijn verantwoordelijkheid. Hij had een mening en durfde die ook te uiten. De laatste maanden bleef het zwembad op maandag en dinsdag gesloten omdat er onvoldoende redders zijn. Volgens gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels heeft de provincie extra inspanningen gedaan om toch bijkomende redders aan te werven maar dat leverde niet meteen iets op. Redder Marcel had zelf een aantal suggesties om aan die situatie iets te doen en formuleerde die naar de directie van het provinciedomein. Die suggesties werden blijkbaar niet eens in overweging genomen.

Collega’s solidair met ontslagen redder

Bij de ochtendzwemmers vermoed men dat die proactiviteit de reden is waarom redder Marcel moet opstappen. De officiële reden zou zijn dat de redder zijn post een half uur heeft verlaten om een broodje te gaan kopen. Marcel zou inderdaad een broodje hebben opgepikt maar de collega’s redders zouden zijn permanentie tijdens die korte pauze hebben overgenomen. Dat wordt overigens publiek bevestigd door Brecht Jobse die zelf een van de gebrevetteerde redders is en op het moment van de feiten aanwezig was.

Ik kan met *absolute zekerheid* zeggen dat dit niet waar is. Want ik ben namelijk zelf een van de Hoger Redders die op dat moment op het zwembad aan het letten was, en het was in volledig overleg met mezelf en andere opzichters (waarvan nog 2 andere personen met een Hoge Redder brevet (en dan ook nog niet-redders die wel nog altijd als bijstande opzichter het overzicht mogen versterken bij aanwezigheid van een Redder)) dat hij het bad “verlaten” had.”

Na zijn ontslag moest Marcel overigens meteen het domein verlaten onder begeleiding van de bewakers van de Halve Maan. Die zouden dat echter geweigerd hebben en Marcel is in alle rust en kalmte vertrokken.

Actiegroep schrijft open brief aan de directie

Ondertussen komt vanuit de actiegroep “Zwembad Halve Maan moet blijven” een open brief waarin onder meer wordt geëist dat redder Marcel gerehabiliteerd wordt.

Open brief naar aanleiding van het plotse ontslag van redder M.

Wie redder M. kent is het sowieso eens met deze korte analyse: gedienstige, graag geziene en goedlachse redder. Met een hart voor kinderen. Met een hart voor de ochtendzwemmers en met een hart voor het zwembad Halve Maan.

Maar het lijkt er sterk op, dat zijn hart voor de Halve Maan, te groot bleek. En omdat het zwembad van de Halve Maan hem wel iets kon schelen, waren bepaalde mensen Redder M. liever kwijt dan rijk.

Redder M. heeft het al meer dan 10 jaar niets dan goede bedoelingen voor de community van de Halve Maan en werd door iedereen graag gezien. Door collega’s en bezoekers.

Donderdagochtend nog, de dag van zijn ontslag -op staande voet en net niet hardhandig verwijderd-, zagen we hem nog plichtsgetrouw de putjes proper maken. Niet meteen iets wat je een uitgebluste werknemer ziet doen.

Redder M. bleek waarschijnlijk te direct. Zo kwam hij met oplossingen om extra redders aan te reiken, maar werden deze oplossingen niet onderzocht. Redder M. wou begin dit jaar het zwembad nog voorzien van een extra likje verf met andere redders, maar ook dat werd genegeerd. Veel positieve betrokkenheid, maar zijn gedrevenheid en enthousiasme voor het zwembad werden hem in het huidige gesternte blijkbaar fataal. Er waren/zijn te weinig redders, maar de directie zag Redder M. blijkbaar dan toch liever gaan.

En waarom?

Omdat redder M. al meerdere jaren vast in dienst is op de Halve maan en in tegenstelling tot andere (tijdelijke) medewerkers wel een mening kan/durfde formuleren. De reden voor de directie is blijkbaar alvast deze:

Redder M. zou het zwembad een halfuur onbemand achtergelaten hebben om een broodje te gaan halen. De nuance dat hij collega’s vroeg om over te nemen tijdens zijn afwezigheid (& dat deze collega’s dit ook daadwerkelijk deden) wordt weliswaar handig achterwege gelaten.

En ook al zijn er ondertussen nog andere afwezigheden onder de redders, plots bleek dit allemaal geen probleem meer voor de bezetting. Waar het zwembad van de Halve Maan eerst nog dicht moest op maandag en dinsdag wegens een gebrek aan redders werden er nu plots redders van andere locaties gevonden en al even plots konden domeinwachters (met diploma van basisredder) nu wel worden ingeschakeld als redders. Een idee dat door de leidinggevenden eerder nochtans genegeerd werd, toen dat idee kwam van… de redders.

Toch wonderbaarlijk wat je kan bereiken, als je gemotiveerd bent.

Redder M. is echt niet het enige ontevreden personeelslid, mocht je dat denken. Door het schrikbewind (meerdere mensen spreken dat er een cultuur heerst van “zwijgen en luisteren of …”) komt de quote “hoe het er nu aan toe gaat, heb ik nog nooit meegemaakt” herhaaldelijk, maar helaas pas in achterkamers naar boven. En die sfeer komt echt niet door een corona-tijdperk of door een mogelijk negatief toekomstperspectief.

Aan de directie daarom een warme oproep die bestaat uit 2 vragen waar iedereen wel kan bij varen:

1. omarm feedback. De wijsheid van een organisatie zit zeker ook bij de teamleden die dagelijks in contact staan met je klanten. Neem die feedback niet persoonlijk, wel ter harte.

2. en omarm redder M. terug. Er hoeven geen verliezers te zijn. Wees groots en kom terug op de genomen beslissing. Redder M. was en is een topredder en een betrokken collega.

Zwembad halve maan moet blijven.

Redder M. moet blijven.

Deel dit bericht om dit onterecht ontslag aan te vechten!

Dankjewel !

Jobstudenten lossen probleem tijdelijk op

Een van de mogelijke oplossingen voor het redderstekort die de ochtendzwemmers ons uit de doeken doen is om de bewakers van het domein tijdelijk op die post in te zetten. Alle bewakers beschikken blijkbaar over het basisdiploma redder. Hun plaats zou dan kunnen ingenomen worden door interne of externe profielen waar geen schaarste voor is. Die suggestie is ondertussen echter achterhaald. Er zijn namelijk plots wel degelijk bijkomende redders gevonden. De dag na het ontslag van redder Marcel was er al een vervanger klaar en ondertussen zijn er nog een aantal bij gekomen. De reden voor dat plotse succes is volgens de ochtendzwemmers ook niet moeilijk te raden. Tijdens de vakantieperiode kunnen een aantal studenten met een reddersdiploma tijdelijk aan de slag als vakantiejobber.

Tientallen bezoekers terug gestuurd door limiet van 1600

Het lijstje met ergernissen is daarmee niet van de baan. Het reservatiesysteem laat ook na corona maximaal 1600 bezoekers toe in het openluchtzwembad. Veel mensen die vaak van ver komen zijn daar echter niet van op de hoogte. Vorige zaterdag, bij temperaturen tot 35°, werden tientallen mensen terug naar huis gestuurd, vaak ook gezinnen met jonge kinderen. Veel van die mensen begrijpen die limiet niet goed want met een bezetting van 1600 bezoekers is er nog heel wat beschikbare ruimte vrij op de stranden en in het zwembad en dat is duidelijk zichtbaar aan de inkom van het domein.

De limiet van 1600 wordt volgens een insider ook niet altijd even logisch gehanteerd. Wie bijvoorbeeld vroeger naar huis gaat of veel later toekomt neemt toch een ganse dag de gereserveerde plaats in. Een bezoeker haalt in dat verband het voorbeeld aan van De Kapermolen in Hasselt. Daar hanteert men een crowd management systeem met een teller. Wie het domein verlaat kan dan vervangen worden door een andere bezoeker.

De strikte toegangscontrole heeft nog wel meer vreemde gevolgen. Een trouwe bezoeker legt ons uit dat je de zwembadzone moet verlaten via de grote draaideur en daar staat duidelijk aangegeven dat je ticket vanaf dat moment niet meer geldig is. Kinderen kunnen dus niet van het zwembad naar de speeltuin want die twee zones werden vorig jaar door een imposante afsluiting van mekaar gescheiden. De zwemmers kunnen ook geen frietje of een drankje gaan oppikken bij De Badmeester.

Bij de ochtendzwemmers begrijpen ze ook de financiële logica niet. De provincie argumenteert volgens hen dat de exploitatie van het domein verlieslatend gebeurt, onder meer omdat kosten zeer hoog oplopen. Er is echter een evidente mogelijkheid om de inkomsten minstens te verdubbelen door het bezoekersaantal significant te verhogen. Volgens de ochtendzwemmers is de limiet van 1600 bezoekers een gevolg van de opdeling van het domein waardoor de zwemzone veel kleiner werd. Maar wie de strandzone bezoekt bij volle capaciteit kan duidelijk zien dat er veel meer bezoekers mogelijk zijn.

Wij hebben zaterdag een reactie gevraagd aan gedeputeerde Ann Schevenels. Tot op heden heeft de gedeputeerde daar niet op gereageerd. Uiteraard zijn we bereid om ook de visie vanuit het provinciebestuur aan bod te laten komen.

One comment

  • vandezande erwin

    Ondanks de vele steunbetuigingen van zowel collega’s als bezoekers trekt de directie zich hier niets van aan. Integendeel : Men verwijderd nog steeds personeelsleden met al ettelijke jaren dienst door hen met een “niet geslaagde ” evaluatie aan de kant te schuiven. Dit alleen al omdat deze personeelsleden de ” waarheid ” durven zeggen. Als deze directie dan onwaarheden en zelfs leugens moet vertellen om toch maar gelijk te hebben en om toch maar een reden te vinden om deze negatieve evaluaties te kunnen verantwoorden vind men dat normaal ???. En zelfs op hoger niveau krijgt men wel de kans om deze wantoestanden aan te klagen maar uiteindelijk sluit men daar ook de rangen en wordt er geen gevolg aan gegeven. Men geeft de indruk dat door het inschakelen van een externe firma die de heersende problemen moet trachten op te sporen en er een oplossing moet kunnen aan geven alles mits de nodige aanpassingen wel goed gaat komen …. wat helaas niet meer kan. Getuigen hiervan de analyse van deze externe firma : De personeelsleden geven aan dat het vertrouwen in de organisatie zoek is en de meerderheid geeft aan dat deze situatie zich moeilijk zal kunnen herstellen tenzij er drastische maatregelen worden genomen…En dan nog blijft deze directie onlogische beslissingen nemen , is er geen communicatie , blijft men personeelsleden kleineren en discrimineren en zelfs pesten. De enige oplossing die de gemoedsrust kan terug brengen is dat men in Leuven deze ” op Plopsaland lijkende ” situatie serieuzer neemt en de nodige besluiten neemt en ook toepast zonder nogmaals de huidige directie van de Halve maan de hand boven het hoofd te blijven houden en de personeelsleden die het hele seizoen hun allerbest doen in de kou te laten staan.
    Ik wil nog vermelden dat ik deze reactie uit eigen naam heb geschreven omdat ik vond dat er iemand is die het moet opnemen voor zijn ex-collega’s om dit “schrikbewind” te stoppen. Wel kan ik rekenen op een aantal ex-collega’s die de moed hebben om deze wantoestanden verder uit te klaren……indien dit nodig zal zijn.

Geef een reactie