PFOS vervuiling verwaarloosbaar op brandweersites in Scherpenheuvel-Zichem

Vlaanderen maakt zich al een tijdje zeer ongerust over PFOS en PFAS. De problematiek kwam bovendrijven naar aanleiding van de vervuiling door lozingen en in de omgeving van de 3M-site in Zwijnaarde maar al snel werd PFOS gelinkt aan allerlei andere bronnen van vervuiling. Onder meer het blusschuim dat de brandweerkorpsen gebruiken, kan PFOS bevatten. Meteen waren alle oefensites die de brandweer ooit gebruikte, verdacht.

In Scherpenheuvel-Zichem kwamen de huidige brandweerkazerne in de Prattenborgstraat, de voormalige kazerne op Vesting Zuid en de site van het zwembad in het vizier. De voormalige kazerne is momenteel een soort opslagplaats voor minder vaak gebruikt materiaal maar naast dat magazijn is een gemeentelijke kleuterschool en een commissariaat van de politiezone Demerdal gevestigd.

Schepen Nico Bergmans schatte het risico op vervuiling als uitermate klein in maar toch werd geen enkel risico genomen. Er werd een bodemonderzoek uitgevoerd en uit de resultaten daarvan blijkt dat er geen alarmerende concentraties aan PFOS/PFAS waarden op de sites aanwezig zijn. Er werden geen milieuproblemen vastgesteld en er is dus geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering. Dat hoeft ook niet te verbazen. Het brandweerkorps van Scherpenheuvel-Zichem oefende namelijk nauwelijks met echt blusschuim maar het korps gebruikte zelfgemaakt oefenschuim.

Ondanks die geruststellende resultaten formuleert het Agentschap Zorg en Gezondheid wel een aantal aanbevelingen, waarover de omliggende gezinnen per brief zullen worden geïnformeerd. Het gaat over de zogenaamde no regret maatregelen voor inwoners die in een straal van 100 meter rond een van de drie sites wonen. Volgens burgemeester Manu Claes gaat het over 467 woningen.

De no regret maatregelen moeten gezien worden als een soort algemene voorzichtigheidsregels die overal in Vlaanderen worden gecommuniceerd aan bewoners rond de verdachte sites. Ze gelden tot een controle door OVAM al dan niet een vervuiling definitief bevestigt.

Volgens burgemeester Manu Claes zijn deze maatregelen strikt gezien niet verplicht gezien de lage concentraties die werden vastgesteld, maar ze kunnen sowieso geen kwaad om de mogelijke blootstelling aan PFOS/PFAS en andere chemische stoffen te verminderen, en zo mogelijke schade aan het lichaam te beperken en te voorkomen.

Geef een reactie