Aarschot investeert 8 miljoen euro in energievriendelijkheid van eigen gebouwen

Energievriendelijke investeringen in overheidsgebouwen kunnen een enorme hefboom zijn om mee de klimaatdoelstellingen te halen. in Aarschot gaf schepen van Energie en Klimaat, Leefmilieu en Patrimonium Bert Van der Auwera in het begin van deze legislatuur al aan dat hij wilde inzetten op de aanpak van een aantal gebouwen van de stad. Dat plan wordt nu ook realiteit. Het stadsbestuur van Aarschot start in 2022 met grote energie-investeringen in het stedelijk sportcentrum Demervallei waar het stedelijk zwembad een belangrijk aandachtspunt is, in het woonzorgcentrum Sint-Rochus, in Huis Verdonck en op de culturele site met de bib en het Stedelijk Museum.

Het stadsbestuur wil op die sites een totaalaanpak neerzetten met het opwekken van hernieuwbare energie enerzijds maar anderzijds ook door zelf minder energie te verbruiken. Zo’n aanpak mag al wel wat kosten. Het gaat over een investering van ongeveer 8 miljoen euro over een looptijd van 12 jaar. Die investeringen worden echter ruimschoots terugbetaald met de energiebesparingen die ze opleveren. De komende 12 jaar zal Aarschot 7.910 ton aan CO2-uitstoot besparen.
Het budget van stad Aarschot komt dus niet extra onder druk te staan en het stadsbestuur moet zelfs geen bijkomende financieringen aangaan voor de energetische maatregelen. Naast de klassieke energiemaatregelen investeren ze in Aarschot ook in relighting, isolatie, stookplaatsrenovatie, warmterecuperatie- en regelsystemen.
Wel voorziet het bestuur nog 1,5 miljoen euro aan bijkomende werken. Daaronder vallen onder meer de vervanging van de ramen in het stedelijk sportcentrum Demervallei en de dakvernieuwing en andere herstellingen van het stedelijk patrimonium.

Het luik van het plan om minder energie te verbruiken wordt uitgevoerd samen met ESCOpartner VMA. Zij ontwikkelen een pakket aan energie- en waterbesparende maatregelen, toepassing van slimme gebouwen-technologie en efficiënt onderhoud. Dat moet leiden tot een gegarandeerde energiebesparing.

Geef een reactie