Koning Albertstraat in Diest krijgt voetgangersvriendelijke herinrichting

De stoepen en de parkeerplaatsen in de Koning Albertstraat in Diest wordt vanaf maandag 14 februari volledig heringericht. Samen met die herinrichting vervangen de nutsmaatschappijen, Fluvius, de Watergroep en de telecomoperatoren, hun leidingen in de straat.
Het stadsbestuur opteert voor het concept dat eerder ook in de winkel-wandelzone werd gebruikt. De stoepen blijven op dezelfde hoogte als de rijbaan maar ze worden aangelegd in gekleurde klinkers die voetgangersvriendelijk zijn en ook voor mensen met een beperking of mensen die een rolwagen gebruiken, geen hinderpaal vormen. Op een paar plaatsen werd die inrichting al uitgetest. Dat is het geval aan de kruising met de Hallestraat en de Suikerpotstraat. Op die twee punten werd de aanleg van de winkel-wandelzone doorgetrokken.

Bij de heraanleg van de parkeerplaatsen zullen er ook meer plaatsen voor andersvaliden en twee laad- en loszones worden ingericht. Onder meer aan het vroegere postgebouw komen extra parkeerzones voor fietsen.
De beleving van de straat krijgt extra cachet omdat er boombakken geplaatst worden. In de winkel-wandelzone en aan het Kookdepot staan die bakken al. De zone rond het Kookdepot werd overigens ook al als proefzone aangelegd volgens het nieuwe concept.

Winkels blijven bereikbaar

De werken worden beurtelings uitgevoerd aan een kant van de straat. Het wandel-, fiets- en autoverkeer kan op manier blijven doorstromen maar uiteraard zijn er tijdens de werken veel minder parkeerplaatsen beschikbaar. Alle winkels aan beide zijden van de straat blijven bereikbaar. De werken aan een zijde van de straat duren ongeveer zes weken. Reken dus maar drie maanden om de ganse herinrichting af te ronden. De werf start op maandag 14 februari aan de Suikerpostraat, richting Schaffensestraat.

Rijrichting omgedraaid

Vorig jaar werd de rijrichting in de Koning Albertstraat omgekeerd. Dat heeft een belangrijke impact op de verkeersveiligheid in de straat. Autobestuurders die uit een parkeervak weg rijden hebben daardoor een veel beter zicht op het aankomende fietsverkeer. Die omgekeerde rijrichting moet ook voor een betere spreiding zorgen van het verkeer dat de stad binnenrijdt. Dat gebeurde in het verleden bijna uitsluitend via de Hasseltsestraat. De verandering van de rijrichting moet de Schaffensestraat aantrekkelijker maken als poort om het centrum in te komen. Als dat effectief ook gebeurt kan dat de dynamiek in het gedeelte van de Koning Albertstraat tussen het gebouw van Bpost en de Schaffensestraat, gunstig beïnvloeden. Dat gedeelte van de straat kreeg wat moeilijker aansluiting met het commerciële centrum. Toch zou die buurt wel eens een zeer hoog potentieel kunnen krijgen in de nabije toekomst. Op de vroegere site van Shoe-Post die aan de Schaffensestraat grenst, wordt momenteel een totaal nieuwe stadsinbreidingswijk gebouwd. Die nieuwe woonwijk ligt op wandelafstand van het station en schurkt tegen het door Unesco beschermde begijnhof aan. In die omgeving zijn nog een reeks andere woonontwikkelingsprojecten aan de gang. Allicht biedt dat een uitdagend potentieel voor lokale ondernemers.

Geef een reactie