Fusie van Tessenderlo en Ham in extremis over kaap van 30.000 inwoners

Voor het bestuur van de gemeenten Ham en Tessenderlo was het een bijzonder spannend eindejaar. De twee gemeentebesturen kondigden eerder al aan dat ze ten laatste op 1 januari 2025 fusioneren. Vlaanderen stimuleert zo’n fusies met een flinke financiële injectie. Het gewest neemt een deel van de schulden over van de gemeenten die betrokken zijn bij zo’n fusie.

Die overname is een forfaitair bedrag per inwoner en het forfait wordt hoger naarmate er meer inwoners in de nieuw te vormen gemeente wonen. Voor Ham en Tessenderlo werd de rekening gemaakt op 31 december 2021.

Concreet:

  • tussen 20.000 en 24.999: 200 euro/inwoner
  • tussen 25.000 en 29.999: 300 euro/inwoner
  • tussen 30.000 en 34.999: 400 euro/inwoner
  • vanaf 35.000: 500 euro/inwoner

Op 27 december 2021 hadden Ham en Tessenderlo officieel 29.986 inwoners. Dat waren er dus 14 te weinig om in een hogere categorie te vallen. Als ze over de drempel van 30.000 inwoners zouden geraken kregen de twee fusiepartners een schuldverlaging van 12.000.000 euro. Als dat niet lukte zou de tussenkomst afklokken op 9.000.000 euro.

Er gebeurden de laatste maanden bizarre dingen om over die kaap van 30.000 te geraken. De belangrijkste inspanning kwam van de vastgoedkantoren. Die staken een tandje bij om mensen die naar een van beide gemeenten wilden verhuizen extra te motiveren om zich voor 31.12.2022 ook effectief in te schrijven. Dat lijkt nu alsnog gelukt te zijn, al is dat nog niet helemaal zeker. Er zijn voldoende mensen naar Ham of Tessenderlo gemigreerd maar er is uiteraard ook uitval door overlijdens en door mensen die naar een andere gemeente verhuisden. Rond 20 januari zal het definitieve inwoners aantal bekend zijn. Al dan niet 30.000? Het scheelt een slok op de borrel. Een slok van exact 3.000.000 euro.

Geef een reactie