Vier Hoppin punten en een nieuwe busverbinding moeten betere mobiliteit garanderen

De mobiliteit en meer specifiek ook het openbaar vervoer in Scherpenheuvel-Zichem zou de volgende tijd wel eens een stevige boost kunnen krijgen. Er ligt een plan klaar om een nieuwe busverbinding van De Lijn te starten die alle dorpskernen van de fusiegemeente verbindt. Schepen van Mobiliteit Nico Bergmans heeft ook plannen om vier Hoppin punten te creëren.

De nieuwe busverbinding van De Lijn die alle kernen van de deelgemeenten verbindt, duikt niet voor de eerste keer op. Schepen Bergmans maakt zich al een tijdje sterk dat de discussies in de nieuwe vervoersregio waar Scherpenheuvel-Zichem deel van uitmaakt, vrij gunstig evolueren voor de stad. In die vervoersregio probeert men de mobiliteit in zijn geheel op een bovenlokaal niveau te organiseren, met aandacht voor de specifieke problemen van iedere betrokken gemeente. Een van de plannen die daar op tafel liggen, is precies die busverbinding.

Het topic kwam opnieuw bovendrijven na een vraag van oppositieraadslid Suzy Wouters over het toegankelijk maken van de bushaltes. Vanuit Vlaanderen werd daar onderzoek over uitgevoerd en de resultaten in het ganse gewest zijn ronduit beschamend. Midden oktober 2021 was slechts 13,3% van de haltes, die worden bediend door het reguliere stads- en streekvervoer, toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Voor personen met een visuele beperking lag dat cijfer nog lager op 6,4%. 62% van die haltes ligt aan een gemeenteweg. Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters voorziet nu een subsidie van 5000 euro per halte die aangepakt wordt door een lokaal bestuur.

Vier Hoppin punten

In de marge van dit debat kaartte schepen Bergmans nog een ander belangrijk project aan. Gecombineerde mobiliteit wordt een belangrijk thema naar de toekomst toe. Ook daar nam Vlaanderen jaren geleden al het initiatief om Mobi punten in te richten. Ondertussen zijn die herdoopt in Hoppin punten maar de essentie blijft hetzelfde. Aan zo’n Hoppin punt worden verschillende vervoersmiddelen gecombineerd. Je kan bijvoorbeeld je wagen parkeren en overstappen op de bus en eventueel de trein maar er zijn ook deelfietsen, steps en deelwagens en infrastructuur om elektrische fietsen en wagens op te laden. Lydia Peeters reserveerde voor deze legislatuur 105.400.000 euro voor de uitrol van 1000 mobiliteitsknooppunten verspreid over heel Vlaanderen. In Scherpenheuvel-Zichem werd nog geen enkel Hoppin punt gerealiseerd maar daar lijkt nu dus verandering in te komen. Er liggen plannen klaar om zo’n mobiliteitsknooppunt te creëren aan het station van Zichem, aan het station van Testelt, aan Den Egger in Scherpenheuvel en aan het Sint-Jansplein in Averbode.

Geef een reactie