Klemtoon op aanleg fietsvoorzieningen in 2022

Het stadsbestuur van Aarschot investeert volgend jaar fors in haar wegeninfrastructuur. Daarbij gaat heel wat aandacht naar fietspaden.

Burgemeester Gwendolyn Rutten benoemt het als een investering in verkeersveiligheid en niet louter als meer asfalt en beton. Het onderhoudsprogramma tot 2023 telt 18 projecten, van verschillende grootorde. In totaal gaat het om 4,40 kilometer nieuwe rijweg en iets meer dan acht kilometer aan fietsvoorzieningen, waaronder fietspaden, fietsstraten en fietssuggestiestroken. Alle werven samen vragen een investering van 3,8 miljoen euro.

Een van die werven is de aanleg van fietsvriendelijke straten in Gelrode. Onder meer de Papenakkerstraat wordt op die manier ingericht. Dat zal allicht al in maart gebeuren, afhankelijk van de coördinatie met de nutsmaatschappijen.

De belangrijke fietspadenprojecten voor de Langdorpsesteenweg en het vervolg voor de Gijmelsesteenweg vragen meer studiewerk en worden naar het najaar verschoven. De vernieuwing van die fietspaden waren ingeschaald in het onderhoudsprogramma, maar ze blijken complexer omdat er ook aanpassingen aan de nutsleidingen en riolering nodig zijn. Dat vraagt extra studie- en coördinatiewerk. Op de Gijmelsesteenweg komen er nieuwe fietspaden tussen de Kemelbrug en de Oude Mechelsebaan. De fietspaden vanaf de brug richting de Korteweg zijn al vernieuwd. De
fietspadvernieuwing op de Langdorpsesteenweg gebeurt tussen de Craenenskapelstraat en de Egdstraat.


Geef een reactie