Leuven valt Europees in de prijzen voor toegankelijkheidsbeleid

Leuven is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de prestigieuze Europese Access City Award 2022. Dit is een jaarlijkse Europese prijs voor toegankelijke steden. De stad kreeg een speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid. Met deze wedstrijd wil de Europese Unie steden aanmoedigen om hun openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. De uitreiking vond niet toevallig vandaag plaats, op de internationale dag van personen met een handicap.

De Access City Award wordt toegekend aan een Europese stad van meer dan 50.000 inwoners die op vlak van toegankelijkheid een voorbeeld is. Veertig steden dienden hun kandidatuur in. Leuven stelde zich voor het eerst kandidaat en schopte het tot de laatste zes finalisten. In de finale kreeg ze een speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid. De jury loofde het feit dat de stad burgers, bedrijven en instellingen betrekt om zo op een innovatieve manier de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Luxemburg Stad sleepte de award in de wacht.

Volgens schepen van gelijke kansen Lies Corneillie is de prijs een erkenning dat Leuven de laatste jaren cruciale stappen heeft gezet op het vlak van toegankelijkheid. Dat betekent voor haar letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat daarbij niet alleen over aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook over toegankelijke evenementen en dienstverlening. 

Corneillie denk onder meer ook aan de prikkelarme dag op de kermis en de Open Monumentendag die dit jaar in het teken van inclusief erfgoed stond. Iedereen profiteert bovendien van een toegankelijke openbare ruimte, ook kinderen en mensen met een kinderwagen of een rollator bijvoorbeeld.

Adviesraad toegankelijkheid als spil

De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid en dat heeft ook de jury opgemerkt. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen. De kracht van de adviesraad ligt in de diversiteit aan handicaps die vertegenwoordigd zijn en de dialoog die ze op gang brengen. Via deze dialoog zoekt de adviesraad telkens naar een faire oplossing die voor iedereen werkt. Ook voor mensen zonder beperking. Dit leidt tot concrete adviezen in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten, architecten, organisatoren van evenementen of de horecasector.

Momenteel wordt de adviesraad toegankelijkheid betrokken bij onder meer de dossiers rond de nieuwe podiumkunstensite en de heraanleg van de oevers van de Vaartkom, maar ook bij het inclusief en toegankelijk maken van culturele en sportieve evenementen en de aanleg van speelterreinen.

Geef een reactie