Bouw nieuwe station van De Lijn in Diest start volgende week

Voor de covidcrisis namen elke week gemiddeld zeventienduizend mensen de trein in het station van Diest. Het station is daarmee een van de belangrijkste kruispunten van gedeelde mobiliteit in de regio. De komende jaren zal het station van Diest verder uitgroeien tot een functioneel en toegankelijk mobiliteitsknooppunt, waar reizigers vlot kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. In een eerste fase werden de fietsparkings heraangelegd en beveiligd. Vanaf 15 november start de tweede fase: de bouw van een nagelnieuw busstation.

Dubbel zoveel fietsparkeerplaatsen

De fietsparkings aan de voorzijde van het station werd volledig vernieuwd en uitgebreid. De fietsparking aan de achterkant van het station wordt overdekt en uitgebreid in 2023. De totale capaciteit voor fietsen zal verdubbelen van 420 naar 834 plaatsen.

Nieuw stationsplein met busstation

Na de vernieuwing van de fietsenstalling is het tijd voor een volgende stap: de aanleg van een nieuw busstation voor een betere dienstverlening en meer comfort voor de busreizigers.

De werken voor het nieuwe busstation staan in de startblokken. Het nieuwe busstation komt in westelijke richting vlak naast het huidige busstation.

Reizigers en passanten zullen de werken op de voet kunnen volgen. Bij het ontwerp werd volop ingezet op het creëren van een comfortabele plek voor reizigers en personeel. Hierbij kregen ook groenzones een plaats.

Er wordt ruime, moderne schuilgelegenheid voorzien, met daarbij volop aandacht voor toegankelijkheid. Digitale informatieborden, die de vertrektijden van de bussen in realtime weergeven, vervolledigen het geheel.

Het nieuwe busstation biedt plaats aan 8 (gelede) bussen, met daarnaast ook nog 2 wachthaltes waar de bussen hun vertrektijd kunnen afwachten zonder het andere verkeer te hinderen.

De Lijn blijft het bestaande busstation gebruiken tot het nieuwe in gebruik kan worden genomen. De streefdatum is de zomer van 2022. Daarna start de Stad Diest de werken voor de vernieuwing van het Stationsplein, waar momenteel het huidige busstation gevestigd is. Het nieuwe stationsplein en nieuwe busstation zullen zoveel mogelijk één geheel vormen ; het herhalen van kernmaterialen en groenzones benadrukt de eenvormigheid.

Timing

Vanaf maandag 15 november wordt de werfsignalisatie aangebracht op de plaats waar het nieuwe busstation zal verrijzen. Daar wordt dan een parkeerverbod van kracht. In december wordt het oude gebouw gesloopt. In januari start de aanleg van het nieuwe busstation. Het is de bedoeling om de werken klaar te hebben tegen het bouwverlof van 2022.

Geef een reactie