Vrijwilligers halen stevige berg zwerfvuil op in Webbekomsbroek

De wateroverlast van einde juli laat nogal wat sporen na in het Webbekomsbroek. Het bekken bleef dagenlang maximaal gevuld omdat de Demer stroomafwaarts de in bakken neergutsende regen niet verwerkt kreeg. Het water in het broek is vandaag nog steeds niet volledig weg getrokken en de voorbije dagen is er ook flink wat bij gevallen. De gevolgen zijn duidelijk waarneembaar. Wat op dit moment een mooi geschakeerde groene biotoop zou moeten zijn, is nu een eentonige vuilbruine vlakte met door het water versmachte planten.

Wat de gevolgen van deze situatie op langere termijn zullen zijn, is niet helemaal duidelijk. De vrijwilligers van het Webbekomsbroek laten zich alleszins niet demotiveren. Donderdagochtend trok een onverwacht grote groep van een twintigtal natuurliefhebbers het domein in om zwerfvuil te ruimen. Dat is namelijk een van de meest opvallende gevolgen van de waterellende. Er is gigantisch veel rommel aangespoeld in het kwetsbare gebied. Dat moet snel weg want als de plantengroei herstelt zie je veel van die puinhoop niet meer liggen. De stukken die gemaaid worden vragen extra aandacht want daar kan achterblijvend zwerfvuil tussen het maaisel geraken.

Coördinator Eric Spiessens had gezorgd voor warme koffie, zwerfvuilprikkers en vuilzakken. Onder meer Luc Cieters en Jean-Pierre Nijns hadden de site op voorhand verkend en de meeste dringende gebieden in kaart gebracht.

In de loop van de dag kregen wij een straffe constatatie binnen. De E314 trekt een betonnen streep door het Webbekomsbroek en dat blijkt een zeer vuile streep te zijn. Het is een gekend fenomeen dat de rem om rommel weg te gooien lijkt weg te vallen bij bestuurders die op een autoweg rijden. Die rommel komt vaak in de open betonnen afvoergeulen terecht die naast de bedding van de autowegen ligt. Door de wateroverlast zijn die geulen echter overgelopen en al het vuil is daardoor in de omgeving ervan weg gespoeld. In casu in het natuurgebied dus.
De geulen in de buurt van het Webbekomsbroek blijken ook in de Leigracht uit te monden waardoor er dus permanent zwerfvuil wordt afgevoerd naar de Leigracht.

De groep die de buurt van de afvoergeulen ruimde, haalde liefst negen zakken rommel op en dat over een afstand van amper 300 meter. Volgens Jean Pierre Nijns waren dat vooral plastic flessen, plastic verpakkingen, glazen flessen, blik maar bijvoorbeeld ook een hondenmand. De opruiming bleek overigens lastiger dan gedacht. De vuilzakken moesten over de Leigracht getild worden. Gooien was geen optie omdat de zakken dan kapot scheuren.
Jean-Pierre had daar nog een frappante overpeinzing bij. We hebben in Vlaanderen ongeveer 9000 hectare wegbermen langs autowegen en gewestwegen. Als de ruiming van 300 meter al zo’n straf resultaat oplevert, dan is de berg zwerfafval allicht gigantisch .

Geef een reactie