Heraanleg rotonde Zwarte Ring start midden augustus

Het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat (N725) in Lummen staat op de dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer start deze week met de heraanleg van dat kruispunt.

De verkeerslichten worden vervangen door een rotonde. Er komen ook vrijliggende fietspaden en fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. Verder worden de nabijgelegen bushaltes vernieuwd. De kostprijs van het totaalproject is 3,5 miljoen euro.

Eerder werd de Meldertsebaan al vernieuwd en de herinrichting van de Blanklaarstraat is volop aan de gang. De heraanleg van de rotonde is een volgende ontbrekende schakel in de verdere uitbreiding van comfortabele en veilige fietspaden langs de N725 tussen Tessenderlo en Kermt. 

Deze week start de aannemer met de aanleg van een tijdelijke werfweg aan de kant van Friesland Campina. Gelijktijdig vinden de eerste rioleringswerken plaats in de Blanklaarstraat, tot net voorbij Mobic, waar ze aansluiten op de werken in uitvoering richting Vleugt. Midden augustus vatten de rioleringswerken op de Grote Baan dan aan. In eerste instantie wordt de rijstrook richting Paal opgebroken. Zonder weerverlet of onvoorziene werfomstandigheden zal de rotonde eind dit jaar klaar zijn

De komende weken blijft de hinder nog beperkt. Zodra de rioleringswerken op de Grote Baan starten, neemt de hinder halfweg augustus toe. Verkeer op de Grote Baan N29 tussen Diest en Paal blijft weliswaar steeds in beide richtingen mogelijk, maar rijdt ter hoogte van de werfzone via eetijdelijke werfweg. De Meldertsebaan wordt vanaf dan tot het jaareinde afgesloten ter hoogte van de Grote Baan.

Wie van Meldert naar Tessenderlo wil, volgt een omleiding via de N717 in Lummen en de N29 in Beringen. Het kruispunt ter hoogte van de kanaalbrug Beringen zou daar dan terug geopend zijn, bij de werken van De Vlaamse Waterweg. Ook de Blanklaarstraat blijft afgesloten ter hoogte van het kruispunt Zwarte Ring. De huidige omleiding via Schaffen blijft gelden. 

Vanaf midden augustus volgen ook fietsers een omleiding. Tussen Vleugt en Meldert gebeurt dat via de Baanhuisstraat en een tijdelijke fietsverbinding via de Eekhoornstraat naar de Meldertsebaan. Voor fietsers tussen Schaffen en Paal wordt een nog nader te bepalen omleiding voorzien.

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. Er komt een gescheiden stelsel dat afval- en regenwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater infiltreert ter plaatse of wordt afgevoerd naar een waterloop. Het afvalwater gaat rechtstreeks naar het waterzuiveringsstation. 

In de Baanhuisstraat komt er bovendien een bufferbekken. Zo’n bufferbekken vangt bij hevige regen overtollig hemelwater op en ontlast zo het rioleringsstelsel. 

Een overzicht van de wegomleidingen

FIETSERS

  • Diest – Paal : via Eekhoornstraat – Hertenrodeberg – Heuvelweg
  • Tessenderlo – Lummen : via Baanhuisstraat – Eekhoornstraat – Meldertsebaan

GEMOTORISEERD VERKEER

  • Diest – Paal: via tijdelijke werfweg (zijde Friesland Campina) met versmalde rijstroken op de Grote Baan
  • Tessenderlo – Lummen: via Diest (N714) of Lummen/Paal (N717 – N29)
Een overzicht van de timing van de werf
Situering

Geef een reactie