Brug Testelt weer open voor verkeer, extra veiligheidsmaatregelen in Diest

Zowel in Zichem als in Testelt flirt het waterpeil van de Demer met het alarmpeil. De situatie is dus flink verbeterd want een paar dagen geleden stond het niveau van de Demer nog tientallen centimeters boven die gevarendrempel. Dat laat toe om de brug in Testelt weer open te stellen voor het verkeer.

In Aarschot is het peil van de Demer onder het alarmpeil gezakt en in Betekom is de waakstand zelfs binnen bereik.

De Demerdijken staan ondertussen wel al dagenlang onder druk en is er veel water geborgen in de Demervallei dat nog dient afgevoerd te worden. Volgens VMM kan er vanuit gegaan worden dat er ter hoogte van Zichem eventueel opnieuw overtoppingen kunnen optreden De situatie op terrein wordt nauwgezet opgevolgd door de beheerders en de lokale en provinciale crisisdiensten.

Wandelen of fietsen op de Demerdijk is daarom nog steeds niet het beste idee. De cavalerie van de federale politie houdt er toezicht.

Ondertussen regent het wel opnieuw in het Hageland. VMM verwacht dat die neerslag aanleiding zal geven tot een stijging van het waterpeil. Hoe fel deze stijging zal zijn, is afhankelijk van de exacte locatie van de neerslag en de ondertussen beschikbare bergingscapaciteit in de opwaartse bekkens.

De bergingscapciteit in Schulen en Webbekom is nog beperkt nadat beide wachtbekkens vorige week volledig werden gevuld. De grafiek van de K30 toont duidelijk dat het wachtbekken maar mondjesmaat kan afgewaterd worden.

Stroomopwaarts zijn de kleinere wachtbekkens wel weer grotendeels beschikbaar. In Diest werd extra aandacht besteed aan het peil van het bufferbekken in Assent. Dat is naar zijn laagst mogelijke niveau gebracht. Het bekken is cruciaal om de Speelhofwijk te beschermen.

In Webbekom werd een vaste afdekking geplaatst op een brug aan de Reustraat.
Die vervangt de zandzakjes die daar moeten gelegd worden bij stijgend water. De Leugenbeek en de K24 in Webbekom-dorp zijn op het laagst mogelijke niveau gebracht.

(foto: Christophe De Graef)

Geef een reactie