VMM maakt unieke dronebeelden van volgelopen Schulens- en Webbekomsbroek

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) liet vorige week zowel het Schulensbroek als het Webbekomsbroek volledig vol lopen. Die drastische beslissing heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat stroomafwaarts van deze enorme wachtbekkens veel woningen van een hoop waterellende gespaard bleven.

In Schulen bijvoorbeeld, kan VMM 19 miljard liter water bergen. Hoe dat er uitziet kan je op onderstaande dronebeelden bekijken.

Buffercapaciteit heropbouwen

Ondertussen is de stop uit het bad gehaald. In Schulen gaat het afwateren redelijk snel. In Webbekom gebeurt dat voorzichtiger. In de wachtbekkens Schulensbroek en Webbekomsbroek is toch reeds 10 tot 20% bergingscapaciteit vrijgemaakt.

Op de boven- en zijlopen van de Demer zijn de waterpeilen aanzienlijk gedaald. De wachtbekkens worden er met mondjesmaat geloosd om bergingscapaciteit vrij te maken voor de vanaf zaterdag verwachte neerslag.

De bovenstroomse wachtbekkens zijn bijna allemaal geledigd. In het wachtbekken van Halen langs de Velpe is de volledige bergingscapaciteit beschikbaar. De wachtbekkens van Hoeleden (Velpe) en Stevoort (Herk) worden verder geledigd en hebben momenteel reeds 80 à 90% bergingscapaciteit beschikbaar.

Je kan verder lezen na het filmpje

Provinciale en lokale crisisdiensten volgen situatie onweders tijdens weekend

Gouverneur Jan Spooren waarschuwt dat het niet uitgesloten is dat er dit weekend lokaal grote neerslaghoeveelheden op korte tijd zullen vallen met eventuele overstromingen tot gevolg. Vooral in het oosten van Vlaams-Brabant is waakzaamheid geboden. De bodem is er verzadigd door de regenval van de voorbije week.

Op de bevaarbare Demer, tussen Diest en Aarschot, blijft het waterpeil nog steeds hoog. Het waterpeil op de meeste onbevaarbare waterlopen is wel behoorlijk gedaald. De precieze impact van de neerslag die het komende weekend en begin volgende week voorspeld wordt, is door de complexiteit van de huidige situatie dan ook nog niet in te schatten.

Volgens gouverneur Spooren is er echter nog geen reden tot paniek. De situatie wordt zowel door de waterbeheerders als door de lokale en provinciale crisisdiensten nauwlettend opgevolgd.  Er is een nauw contact met de lokale besturen en hun technische diensten.  Indien nodig worden noodmaatregelen getroffen om de schade tot een minimum te beperken.

Geef een reactie