Centrum Halen afgesloten, burgemeester Erik Van Roelen kondigt medisch interventieplan af

In Halen is de Velpe uit haar oevers getreden. Het medisch interventieplan werd er vanavond afgekondigd. In het centrum van de gemeente zijn veel straten ondergelopen en daarom werd gans het centrum afgesloten. Het water dringt ook binnen in een aantal huizen. De technische diensten proberen om zo snel mogelijk zandzakjes te leveren bij wie die nodig heeft.

Ook de Staatsbaan N2 is afgesloten.

Het wachtbekken van de Ijzerenbeek is volledig gevuld. Dat is mee de oorzaak van de huidige problemen. Burgemeester Erik Van Roelen vraagt de inwoners die aan het ingebuisde gedeelte van de beek wonen om maatregelen te nemen, indien nodig.

Vanmorgen werd ook al de K18-stuw neergelaten. Die stuurt het water van de Velpe naar het Webbekoms Broek. In het buitenbekken van het Broek is nog voldoende plaats om water te bunkeren. Het peil staat momenteel op 20,5 TAW en dat kan maximaal stijgen naar 22,5 TAW. Op Facebook vragen veel mensen zich af hoe dat de situatie in Halen kan helpen want de K18 ligt stroomafwaarts voorbij Halen. De reden is eenvoudig. De Velpe watert af in de Demer maar die is verzadigd. Het water van de Velpe wordt dus opgestuwd. Door dat water naar het Webbekoms Broek te sturen kan water sneller weg waardoor de situatie in Halen gunstiger wordt.

Foto’s Facebookpagina stad Halen

Geef een reactie