Extra investeringen om Demervallei uit te bouwen als verbinding voor ooievaars tussen Dijle en Gete

De ooievaars in het Webbekoms Broek moeten momenteel zowat de meest gefotografeerde vogels in Vlaanderen zijn. Gisteren beleefden ze toch even een stressmomentje. Demi en Luna, de twee kuikens, zijn namelijk precies oud genoeg om geringd te worden. Ze werden daarvoor even uit het nest getild en naar de grond gebracht. De twee jonge ooievaars zijn al behoorlijk uit de kluiten gegroeide dieren maar ze bewogen nauwelijks tijdens de ganse operatie.

Er was nogal wat provinciaal politiek gewicht naar Diest afgezakt voor het doopfeestje. Gedeputeerden An Schevenels en Bart Nevens waren in hun nopjes met het succes van het ooievaarsprogramma. De politiek wil hier duidelijk in blijven investeren. Bart Nevens wil de Demervallei uitbouwen als een verbindingstraject voor ooievaars tussen de Dijlevallei en de Getevallei. Daarvoor komen er tien extra palen waar de dieren hun nest kunnen op bouwen. Op het moment dat hij die woorden uitsprak passeerde een zwerm van acht ooievaars boven het Webbekoms Broek. Demerland wordt duidelijk ooievaarsland.

Natuur meer kansen geven

Er wordt in de regio niet alleen geïnvesteerd in ooievaars. Frank Saey, de regiobeheerder Hageland voor het Agentschap Natuur en Bos, kondigde nog een aantal andere investeringen aan die de natuur in onze regio een stevige zet zullen geven.

Het meest zichtbare project is de renovatie van de grote steunbeer. Dat monument regelt de waterhuishouding van de Demer, net voor die de stad zou moeten instromen. Zou moeten inderdaad, want de Demer loopt al decennia niet meer door Diest. Daar komt echter verandering in. Als de steunbeer weer functioneert kan het waterstand van de Demer voldoende beheerst worden waardoor de rivier eindelijk opnieuw echt leven kan brengen in het centrum. Die investering heeft echter nog een ander, uiterst belangrijk gevolg. Het peil van de rivier zal ongeveer 1,5 meter stijgen en dat heeft een uiterst positieve impact voor het grondwaterpeil in de omgeving.

In diezelfde periode zal ook de zogenaamde K31 aangepakt worden. Die stuw in het Webbekoms Broek krijgt een visnevengeul waardoor de vissen via de Leigracht stroomopwaarts kunnen migreren. We gaan daardoor vissoorten te zien krijgen die al heel lang niet meer in de regio voorkomen.

In de buurt van de Badstraat, aan de zogenaamde vijver Ceusters, werden al een aantal tot op de vezel versleten populieren gerooid. De site wordt omgevormd tot nat grasland waardoor een paar zeldzame soorten moerasvogels meer kansen krijgen. Frank Saey noemde onder meer de porseleinhoen en de kwartelkoning .

Een van de mooiste plekjes in de regio is zeker het Rotbroek. Daar gaat ANB het veen herstellen. Onder meer de weidebeekjuffer en de ijsvogel profiteren van dat herstel.


De foto’s zijn in verlaagde resolutie. Belangstelling voor een van de foto’s in hoge resolutie? Stuur een mail naar imagazine@telenet.be

Geef een reactie