Stadsbestuur overlegt met foorkramers over kermis in Scherpenheuvel en Schoonderbuken

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem gaat volgende week overleggen met de foorkramers. De bedoeling is om te verkennen onder welke voorwaarden er deze zomer een kermis in Scherpenheuvel en Schoonderbuken zou kunnen georganiseerd worden.

Allicht volgt uit dat overleg een soort scenarioplanning die toelaat om toch al een aantal voorbereidingen te treffen en bij te sturen in functie van de evolutie van de situatie met het virus en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan. De cijfers evolueren weliswaar snel in de juiste richting maar de onvoorspelbaarheid van de varianten van het virus blijft nog even een bekommernis.

Het overlegcomité zette eerder het licht op groen om vanaf 9 juni weer kermissen te laten doorgaan. Daar zijn voorlopig echter nog enkele voorwaarden aan gekoppeld. De gemeentelijke overheid moet toestemming geven en groepen mogen met maximum 4 mensen de kermis bezoeken, tenzij het een huishouden betreft. Voeding en drank mag opnieuw verkocht en geconsumeerd worden maar je moet de maatregelen van de horeca naleven. Er is geen beperking meer voor de duurtijd waarin je de kermis bezoekt.

Burgemeester Manu Claes bleef donderdagavond nog eerder voorzichtig over de omstandigheden om een kermis te organiseren. Dat is begrijpelijk in de huidige situatie. Niet alle maatregelen zijn duidelijk en de situatie kan op ieder moment bijgestuurd worden.

Toch lijken de mogelijkheden voor beide kermissen er vrij goed uit te zien. Het zijn immers niet de voorwaarden van 9 juni maar wel die van 1 juli die bepalen waar de organisatoren rekening moeten mee houden. De kermis in Scherpenheuvel opent in principe op zaterdag 24 juli om 14 uur.
Kermissen worden op dezelfde manier geregeld als markten en voorlopig staat in het zomerplan geen specifieke verlichting van de maatrelen voor markten op 1 juli. Voor evenementen buiten is de norm op dat moment echter bepaald op 2.500 personen, weliswaar met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden moet echter de vuistregels voor 1 juli nog concreet maken.

Indien Verlinden met een concrete norm voor het aantal deelnemers komt, zelfs al is dat een ruime norm, maakt dat de organisatie complex. Normen moeten immers gecheckt worden. Dat betekent dat je in- en uitgangen moet voorzien waar gedurende een langere periode – in dit geval zelfs meerdere dagen – permanentie moet geïnstalleerd worden of een monitoring- en telsysteem moet voorzien worden. Onder meer die overweging baarde burgemeester Claes enige zorgen.

De situatie is overigens complexer dan de loutere toepassing van de normen voor kermissen en markten. Er zijn ook binnen- en buitenbepalingen voor de horeca. Die bepalingen gelden dan weer niet alleen voor cafés. Ook een aantal kermisattracties zetten terrasjes buiten. Dat mag ook maar de controle van al die regeltjes en maatregelen zou wel eens een gigantische klus kunnen worden.

Wat met de minderjarigen?

We staan einde juli onvermijdelijk ook al een paar stappen verder in de vaccinatiecampagne. Als de leveringen van het spul niet al te veel vertraging oploopt zou iedere meerderjarige Vlaming op dat moment een eerste prik kunnen gekregen hebben. Kermissen zijn echter verzamelplaatsen van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het is momenteel helemaal niet duidelijk of zij gevaccineerd worden en hoe dat zal verlopen.

Kortom, de kans dat de kermis der kermissen in Vlaams-Brabant kan plaats vinden, is reëel. Maar evident zal het niet zijn. De zomer van de echte vrijheid zou nog even op zich kunnen laten wachten.

Geef een reactie