Topmilitairen apprecieren inzet KTSA door aanwezigheid bij herdenking kolonel Blondeel

Keep The Spirit Alive (KTSA), de vereniging die na het vertrek van het eerste bataljon paracommando uit de citadel, voor een blijvende band zorgt tussen het regiment en de stad Diest, kon vorige zaterdag, samen met de vzw Pegasusmuseum, opnieuw uitpakken met de jaarlijkse herdenking van kolonel Edouard Blondeel. Dat is de man die tijdens WO II de basis legde voor wat later het regiment paracommando zou worden. KolonelBlondeel overleed op 23 mei 2000. Hij was toen 94 jaar.

Eddy Blondeel was in België opgeleid als burgerlijk ingenieur en hij studeerde later ook nog tandheelkunde. Hij ging zich daarna verder specialiseren aan de universiteit van Chicago maar tijdens zijn verblijf daar brak WO II uit. Blondeel vertrok naar het Canadese Quebec waar hij samen met een aantal andere Belgen een militaire training kreeg. In 1942 werd hij overgevlogen naar Engeland waar hij de  Belgian Independent Parachute Company zou leiden. Edouard Blondeel was op dat moment nog kapitein. Hij moest commandant Thissen vervangen die in juli 1942 een zware kwetsuur aan de rug had opgelopen tijdens een trainingssprong.

De groep die Edouard Blondeel leidde, kreeg een zeer doorgedreven training en zou snel een plaats in de operationele structuur krijgen als het Belgian 5th SAS Squadron. Die eenheid speelde aan het einde van de oorlog een bijzonder belangrijke rol bij operaties tegen de Duitse bezetter in Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. Blondeel zal na de oorlog terugkeren naar de privésector maar hij slaagt er wel in om zijn eenheid een toekomst te geven binnen de Belgische defensie. Het Belgian SAS squadron wordt uiteindelijk de basis van het 1ste bataljon parachutisten dat in 1952 zal opgaan in het regiment paracommando. Kolonel Edouard Blondeel kan dus terecht als de stichter van het regiment worden geduid.

Speeches en bloemenhulde

Tijdens de korte plechtigheid op de citadel waren er speeches van generaal Vincent Descheemaeker en eerste schepen van Diest Geert Cluckers. De twee sprekers legden opvallend veel klemtoon op de ondersteuning van het Pegasusmuseum dat zich in de citadel bevindt. Het museum is een relatief onbekend pareltje waar je de vrij bewogen geschiedenis van het regiment kan ervaren. Het wordt al decennialang uitgebouwd en onderhouden door vrijwilligers.

Na de speeches legden vertegenwoordigers van de stad Diest, de eenheden van het Special Operations Regiment, het Pegasus-museum, KTSA, en de vereniging ABSASV, een bloemenkrans neer bij het herdenkingsmonument van Edouard Blondeel.

SOR geeft regiment paracommando opnieuw meerwaarde

Het eerste bataljon paracommando werd in 2010 opgedoekt. De citadel bleef tot op heden bestemmingsloos achter. Het tweede en het derde bataljon bleven wel bestaan maar die gingen op in de zogenaamde lichte brigade. Die lichte brigade was een creatie van een groepje hooggeplaatste officieren die de paracommando’s niet al te goed gezind waren. Op een moment dat in de internationale context een grote behoefte ontstond aan de expertise waarover de eenheid beschikt, werd ze de facto vleugellam gemaakt. Het was toenmalig kolonel Vincent Descheemaeker, de man die destijds aan het hoofd van het eerste para de Markt van Diest voor de laatste keer af marcheerde, die aan deze absurde situatie een einde maakte. Hij werkte de nieuwe structuur met het Special Operations Regiment (SOR) uit. In die structuur krijgen de special forces, de twee bataljons paracommando’s en de opleidingscentra een logische en gecoördineerde plaats. Daar komt ook nog een kleine groep communicatie- en informaticaspecialisten bij. Het SOR is een onderdeel van defensie met een bijzonder hoge graad van specialisatie dat snel internationaal kan ontplooid worden. Vincent Descheemaeker ging het SOR aanvankelijk zelf leiden maar hij schoof al snel door naar het Special Operations Command (SOCOM) waar hij verantwoordelijk is voor de inzet en coördinatie van de speciale operaties op internationaal niveau. Dat leverde Descheemaeker ondertussen een promotie op naar de rang van tweesterrengeneraal. Zijn plaats bij het SOR wordt ingenomen door kolonel Tom Bilo, de man die jarenlang de special forces heeft geleid.

Zowel Vincent Descheemaker als Tom Billo waren zaterdag aanwezig in Diest. Ook de bevelhebber van Schaffen, majoor Erwin Van der Heyden was er. Hun aanwezigheid toont aan hoezeer deze topmilitairen het werk van KTSA appreciëren.

One comment

  • Cauwels ivan

    Recpect voor iedereen Die gediendt heefd als Para ik was van lichting 1966/67
    Die Tijd vergeet je nooidt dat Cormier je als man en mens
    Bedankt voor de fotos

Geef een reactie