Scoutslokaal in Averbode is volledig afgewerkt, polyvalente ruimte ter beschikking voor verenigingen

De eerste verdieping van het nieuwe scoutslokaal in Averbode is al een tijdje klaar maar nu is ook het gelijkvloers afgewerkt. Een aantal vrijwilligers hebben een volledig uitgeruste keuken en een extra sanitaire blok geïnstalleerd in het gebouw. De polyvalente ruimte is daarmee volledig afgewerkt. Dat is allicht goed nieuws voor het verenigingsgleven in Averbode. De scouts gebruiken immers enkel de bovenverdieping. Het pas afgewerkte gelijkvloers kan gehuurd worden door verenigingen die een activiteit willen organiseren of door andere jeugdbewegingen die bijvoorbeeld op kamp komen in Averbode. Na afloop van de pandemie uiteraard.

Op deze website vind je alle informatie over de infrastructuur en over de tarieven die van toepassing zijn: https://weefbosch.be/

De realisatie van het project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het gebouw is er gekomen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers maar vooral financieel was de puzzel niet eenvoudig om te leggen. De kost voor het optrekken en inrichten van het gebouw werd bij de start van de werf in 2018 ingeschat op 750.000 euro. Het gebouw is eigendom van stad Scherpenheuvel-Zichem maar het stadsbestuur verleende een erfpacht van 50 jaar aan de vzw Weefbosch die als bouwheer optrad voor het project.

Het stadsbestuur kende ook 200.000 euro subsidies toe voor de realisatie van het project. De Norbertijnen van Averbode regelden een renteloze lening van 50.000 euro en ze schonken ook 10.000 euro aan het project. De scouts brachten zelf 100.000 euro in. Dat hadden ze voornamelijk bijeen gespaard met de organisatie van hun jaarlijkse Groove of the Summer party. De vzw Weefbosch ging een lening van 50.000 euro bij een bank. Het gemeentebestuur stelde zich garant voor de terugbetaling van die lening.

De vzw Parochiale Werken van Diest gaf een schenking van 10.000 euro en zij deden ook een voorafbetaling van 90.000 huurgeld. Die som kunnen ze jaarlijks opnemen a rato van 1800 euro onder de vorm van het gebruik van de lokalen. Aan die afspraak is echter een voetangeltje verbonden. Als de scouts die ter beschikkingstelling niet meer kunnen garanderen moeten ze de vooruitbetaalde huur compenseren. Het stadsbestuur heeft zich ook borg gesteld voor die eventuele terugbetaling aan de Parochiale Werken. Naast de 200.000 euro subsidies staat de stad dus borg voor in totaal 140.000 euro.

Het budget voor de afwerking van de bouw was daarmee overigens niet volledig ingedekt. De vzw rekende nog op de opbrengst van een lotenlening en een crowdfundingactie. Er was oorspronkelijk ook 25.000 euro begroot voor de participatie van andere verenigingen in het project. Die participatie is er echter tot op heden niet gekomen.

Geef een reactie